เชิญชวน บุคคลที่อาศัยอยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ‼สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ‼

12 มิ.ย. 2562 / adminDE
เชิญชวน บุคคลที่อาศัยอยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ‼สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ‼

เชิญชวน บุคคลที่อาศัยอยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อรับสวัสดิการบำนาญไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี เริ่มต้นออมเงินเพียง 50 –13,200 บาท/ปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่ม 4 ต่อ

ต่อที่ 1 ได้รับเงินสมทบในแต่ละปีตามช่วงอายุของสมาชิก
ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท
ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท
ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท

ต่อที่ 2 ผลประโยชน์ของเงินสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุน

ต่อที่ 3 ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม

ต่อที่ 4 สิทธิประโยชน์ส่วนลดสำหรับที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่า/เช่าซื้อตามสัญญารายเดือน

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) บอกว่า "วันนี้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางบริการออมเงินของ กอช. แบบครบวงจรได้ ทั้งการตรวจสอบสิทธิก่อนสมัคร การสมัครสมาชิก การคำนวณบำนาญให้ตนเองหรือผู้อื่น" 

ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย.62 มีจำนวนสมาชิก 724,479 คน เงินกองทุนรวม 5,623 ล้านบาท เป็นสมาชิกที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ตามลำดับ ส่วนอาชีพของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 53.6 รองลงมา คือ ไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่ระบุอาชีพ ค้าขาย นักเรียนนักศึกษา ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อสมัครสมาชิกและรับบริการอื่น ๆ ของ กอช. ได้ที่ ธ.ก.ส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ตู้บุญเติม เทสโก้โลตัส สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม และโปรโมชั่นพิเศษ เช็คบัญชีเงินออมเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “กอช.” หรือดูรายละเอียดที่ www.nsf.or.th หรือโทร. สายด่วนเงินออม 02-049-9000

บทความที่เกี่ยวข้อง

กินแบบ DASH DIET(แดช ไดเอท) ดีต่อโรคหัวใจ…ลดความดันได้อยู่หมัด

          การปล่อยให้ร่างกายมีความดันโลหิตสูงย่อมส่งผลเสียต่อหัวใจ เพราะหัวใจต้องสูบฉีดเลือดหนักขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเกิดความเสื่อมและ

อ่านบทความนี้

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น             ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 543 บาท เป็นหาบละ 549 บาท เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยง

อ่านบทความนี้

พช. ชวนส่งผลงานประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village Photo Contest

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพ ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ "ม่วนคัก ฮัก ISAN" ในโครงการ OTOP Village Photo Contest เพื่อร่วมกันถ่ายทอดความประทับใจในชุมชนท่องเที่ยวภาคตะวันออก

อ่านบทความนี้