เชิญชวน บุคคลที่อาศัยอยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ‼สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ‼

12 มิ.ย. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เชิญชวน บุคคลที่อาศัยอยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ‼สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ‼

เชิญชวน บุคคลที่อาศัยอยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อรับสวัสดิการบำนาญไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี เริ่มต้นออมเงินเพียง 50 –13,200 บาท/ปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่ม 4 ต่อ

ต่อที่ 1 ได้รับเงินสมทบในแต่ละปีตามช่วงอายุของสมาชิก
ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท
ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท
ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท

ต่อที่ 2 ผลประโยชน์ของเงินสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุน

ต่อที่ 3 ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม

ต่อที่ 4 สิทธิประโยชน์ส่วนลดสำหรับที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่า/เช่าซื้อตามสัญญารายเดือน

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) บอกว่า "วันนี้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางบริการออมเงินของ กอช. แบบครบวงจรได้ ทั้งการตรวจสอบสิทธิก่อนสมัคร การสมัครสมาชิก การคำนวณบำนาญให้ตนเองหรือผู้อื่น" 

ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย.62 มีจำนวนสมาชิก 724,479 คน เงินกองทุนรวม 5,623 ล้านบาท เป็นสมาชิกที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ตามลำดับ ส่วนอาชีพของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 53.6 รองลงมา คือ ไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่ระบุอาชีพ ค้าขาย นักเรียนนักศึกษา ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อสมัครสมาชิกและรับบริการอื่น ๆ ของ กอช. ได้ที่ ธ.ก.ส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ตู้บุญเติม เทสโก้โลตัส สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม และโปรโมชั่นพิเศษ เช็คบัญชีเงินออมเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “กอช.” หรือดูรายละเอียดที่ www.nsf.or.th หรือโทร. สายด่วนเงินออม 02-049-9000

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านให้เกียรติเข้าร่วมชมงาน "เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านให้เกียรติเข้าร่วมชมงาน “เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งปร

อ่านบทความนี้

ครม.เห็นชอบ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ และกระทรวงการคลังเสนอ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับ 3 กลุ่มปร

อ่านบทความนี้

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมพิธีสวดมนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค.62 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

รัฐบาลขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด

อ่านบทความนี้