ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ "แพพรุจูด" อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ตรัง / ห้วยยอด / บางดี / หมู่ 3 พรุจูด
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ "แพพรุจูด" อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
"แพพรุจูด" อ.ห้วยยอด จ.ตรัง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ตำบลบางดี "พรุจูด" เป็นชื่อบึงน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่ 100 ไร่ ชาวบ้านในพื้นที่ ช่วยกันสร้างเรือนแพไม้ไผ่ ขึ้น 8 ลำ ลอยอยู่กลางบึง เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ชมธรรมชาติ มีกิจกรรมทางน้ำ และการล่องแพ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมปลูกพืชผักและสมุนไพรในโรงเรียน

โรงเรีบนสิริแก้วเจริญได้จัดโครงการทำสวนสมุนไพรและพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและชาวบ้าน

อ่านบทความนี้

งานเลี้ยงต้อนรับ

งานเลี้ยงต้อนรับ ริมชายหาด ครอบครัวสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) โดยมี นายธีรพงษ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม กล่าวต้อนรับคณะ และประธานเปิดงาน ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศ

อ่านบทความนี้

ชาวบ้านร่วมทำความดีถวายวันแม่

ชาวบ้านลำเชิงไกรช่วยกันทำความดีถวายแด่พระพันปี​หลวง​

อ่านบทความนี้