กิจกรรม "ฮักวิ่ง ฮักปั่น ฮักปง"

พะเยา / ปง / ออย / หมู่ 1 ดอนเงิน
กิจกรรม "ฮักวิ่ง ฮักปั่น ฮักปง"
12 มกราคม 2563 เวลา 06.00 น. นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เป็นประธานเปิดกิจกรรม”ฮักวิ่ง ฮักปั่น ฮักปง” เพื่อสุขภาพและหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ มีนักกีฬาสมัครเข้าวิ่งจากจังหวัดพะเยา และต่างจังหวัด จำนวน 1607 คน นักปั่นจักรยาน จำนวน 475 คน ไกลสุดมาจากจังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมจักยานอำเภอปง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่การอำเภอปง จังหวัดพะเยา

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้