กิจกรรม "ฮักวิ่ง ฮักปั่น ฮักปง"

พะเยา / ปง / ออย / หมู่ 1 ดอนเงิน
กิจกรรม "ฮักวิ่ง ฮักปั่น ฮักปง"
12 มกราคม 2563 เวลา 06.00 น. นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เป็นประธานเปิดกิจกรรม”ฮักวิ่ง ฮักปั่น ฮักปง” เพื่อสุขภาพและหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ มีนักกีฬาสมัครเข้าวิ่งจากจังหวัดพะเยา และต่างจังหวัด จำนวน 1607 คน นักปั่นจักรยาน จำนวน 475 คน ไกลสุดมาจากจังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมจักยานอำเภอปง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่การอำเภอปง จังหวัดพะเยา

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว อุดรธานี

ในวันที่ 23 มกราคม 2563 นางสาวปานอุรา อาจสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำโสม เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาวในพื้นที่อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธ

อ่านบทความนี้

โครงการหยุดเผาพื้นที่การเกษตร

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ ศพก. อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายศิริโชค แก่นการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ และส่วนราช

อ่านบทความนี้

โครงการมอบจักรยานเพื่อน้องปีที่3

17 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ พิธีมอบจักรยาน โครงการจักรยานเพื่อน้อง ปีที่ 3 โดย พ.ต.อ.สมควร พึ่งทรัพย์ และคณะครู ผู้ปกครอง มอบจักรยาน อุปกรณ์การกีฬา คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เงิน

อ่านบทความนี้