สื่อการเรียนรู้

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชีวิต - เกษตรกร (Agriculture)

Netpracharat - ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล Digital Change Agents

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชีวิต - ผู้ประกอบการชุมชน (E-Commerce)

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชีวิต - ผู้สูงอายุ (Eldertech)

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชีวิต - เยาวชน (Education)

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชีวิต - อสม. (Volunteer)

Netpracharat ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชีวิต

เน็ตประชารัฐสร้างรายได้

เน็ตประชารัฐพัฒนาคุณภาพชีวิต

เน็ตประชารัฐ รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน

เทคโนโลยีการเกษตร สำหรับเกษตรกรยุคใหม่

เก็บภูมิปัญญาไว้ในโลกดิจิทัล

อาสาสมัครสาธารณสุข Survey

อาสาสมัครสาธารณสุข Introduction

อาสาสมัครสาธารณสุข Health case

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชีวิต

สูงวัยใจ Smart

รู้ราคากลาง วางผลผลิตถูกที่

พัฒนาเยาวชนด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต MOOC

ซื้อของออนไลน์ง่ายนิดเดียว

จบทุกปัญหาโทรศัพท์กับผู้ใหญ่ดี ปัญหาเครื่องช้า

จบทุกปัญหาโทรศัพท์กับผู้ใหญ่ดี 5แนวทางแก้ไขพื้นที่โทรศัพท์เต็ม

ขายของออนไลน์ ขายดีวิธีโดน

กฎหมาย ปอท กับ พฤติกรรมเสี่ยงคุก

Trend IT

Netpracharat AR ประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

กฎหมายน่ารู้ ตอน "การจ้างแรงงานเด็ก"

แลกของขวัญมาแล้ว

ลดน้ำหนัด

JC

ดูแลสุขภาพ

การออกกำลังกาย

สุขภาพ

ข่าวแรงงาน

ลดความอ้วน

การแลกของขวัญ

ความปลอดภัย 4.0

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)

แลกของขัวัญ

ภาพ

สื่อการเรียนรู้

10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปเมืองนอก

เน็ตประชารัฐ

ภัยจากอินเตอร์เน็ต

https://www.pptvhd36.com/sport/news/103341

ขั้นตอนที่ถูกต้องเมื่อถูกสุนัขกัดหรือข่วน

ทักษะครูในศตวรรษที่ 21

ทดสอบ (กระทรวงยุติธรรม)