ติดต่อสอบถาม: โทร 1111 กด 88

วิธีการลงทะเบียนใช้งาน
WI-FI เพื่อประชาชน

ค้นหาหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

ข้อมูลภาครัฐ

Image

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2563 จำนวน 3.2 ล้านล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ตั้งเป็นจำนวน 3,200,000,000

image

โค้งสุดท้าย!! มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ หมดเขต 29 ก.พ.นี้

ข่าวชุมชน

Image

พัฒนาชุมชน

หมู่ 3 บ้านเกาะกลางนา ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ได้พัฒนาชุมชนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 นำโดย ผู้ใหญ่วิวาส อิมเกิด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ได้นำทีมพาลูกบ้านพัฒนาชมและปล่อยปลาลงแม่น้ำเพื่อให้สืบพันธุ์ต่อไป

ข้อมูลทั่วไป

พยากรณ์อากาศ
วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เชียงใหม่
c
24°
33°
แม่ฮ่องสอน
c
18°
33°
อุบลราชธานี
c
21°
34°
มหาสารคาม
c
15°
32°
กรุงเทพมหานคร
c
27°
35°
สงขลา
c
26°
29°
ภูเก็ต
c
25°
33°
ราคาทองคำ
Gold
วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 01:29 น.
 
ซื้อ
ขาย
GoldSpot
1,642.35
1,643.35
Silver
17.76
17.86
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
31.58
 
ซื้อ
ขาย
สมาคมฯ
24,650.00
24,750.00
96.5%
24,527.00
24,542.00
99.99%
25,419.00
25,435.00
ข้อมูลจาก ThaiGold.info