ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกุดครอง

หมู่ 4 กุดครอง.ดอนจาน.จังหวัด.กาฬสินธุ์
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกุดครอง
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกุดครอง หลวงปู่ใหญ่บารมีแผ่ไพรศาล บ่อโบราณส่างแซงแหล่งน้ำใส ต้นโพธิ์ศรีมีตำนานอันยาวไกล ฮีตสิบสองครองใจไทดอนจาน

รูปภาพเพิ่มเติม