บ้านร่าปู
บ้านร่าปู...ประตูสู่ลันตา แนะนำมาเที่ยวบ้านร่าปู มุลงเรือท่องเที่ยวรอบๆเขาร่าปูและถ้ำเพชร พร้อมรับอาหารในเรือ นอกจากนี้ยังมีจักรยานและจุดชมวิวดอยเสม็ดแดง