กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเวที “รู้จัก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

14 มี.ค. 2562 / adminDE
กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเวที “รู้จัก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเวที “รู้จัก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

                 นายพันธ์ศักด์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดการสัมมนา ในหัวข้อ “รู้จัก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ ณ ห้องประชุม CAT Auditorium อาคารสโมสร ชั้น ๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อ.ปริญญา หอมเอนก  ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ร่วมอภิปรายไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ไซเบอร์ฯ

                   พร้อมกันนี้ยังเปิดเวทีเสวนา “พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ดูแลโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศได้อย่างไร” โดยผู้ทรงคุณวิฒิด้านสารสนเทศและการสื่อสารในคณะกรรมการเตรียมการไซเบอร์แห่งชาติ อาทิ ดร. กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ , รศ.ดร. สราวุธ ปิติยาศักดิ์ นักวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มสธ. ,พล.ต.ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ อุปนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) และ คุณพิภู พุ่มแก้วกล้า ผู้ดำเนินรายการสื่อออนไลน์ The standard ร่วมเสวนา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 300 ท่าน
 

********************

บทความที่เกี่ยวข้อง

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ในงาน “AFS Forum : มุมมองนักเรียนเก่า AFS กับการพัฒนาประเทศ”

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ในงาน “AFS Forum : มุมมองนักเรียนเก่า AFS กับการพัฒนาประเทศ”    &nbs

อ่านบทความนี้

กระทรวงดิจิทัลฯ ผุดกระบี่สมาร์ทซิตี้ หนุนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

กระทรวงดิจิทัลฯ ผุดกระบี่สมาร์ทซิตี้ หนุนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย                 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศร

อ่านบทความนี้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ติดตามงานโครงการรองรับ EEC ณ ชลบุรี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ติดตามงานโครงการรองรับ EEC ณ ชลบุรี                     นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการก

อ่านบทความนี้