กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเวที “รู้จัก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

14 มี.ค. 2562 / adminDE
กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเวที “รู้จัก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเวที “รู้จัก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

                 นายพันธ์ศักด์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดการสัมมนา ในหัวข้อ “รู้จัก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลฯ ณ ห้องประชุม CAT Auditorium อาคารสโมสร ชั้น ๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อ.ปริญญา หอมเอนก  ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ร่วมอภิปรายไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ไซเบอร์ฯ

                   พร้อมกันนี้ยังเปิดเวทีเสวนา “พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ดูแลโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศได้อย่างไร” โดยผู้ทรงคุณวิฒิด้านสารสนเทศและการสื่อสารในคณะกรรมการเตรียมการไซเบอร์แห่งชาติ อาทิ ดร. กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ , รศ.ดร. สราวุธ ปิติยาศักดิ์ นักวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มสธ. ,พล.ต.ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ อุปนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) และ คุณพิภู พุ่มแก้วกล้า ผู้ดำเนินรายการสื่อออนไลน์ The standard ร่วมเสวนา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 300 ท่าน
 

********************

บทความที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒.รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำ

อ่านบทความนี้

พม.จัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21

วันนี้ (17 พ.ค. 62 ) เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st ASCC Council) ซึ่งเป็นการประชุมลำดับสุดท้ายของก

อ่านบทความนี้

สธ. จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC) เพิ่มทางเลือกให้ประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพิ่มทางเลือกประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการ และต้องการได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง ลดความแออัดของหน่วยบริการภาครัฐในเวลาราชการ

อ่านบทความนี้