เตรียมรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 14 จังหวัด คาดหลัง 15 ต.ค.นี้ ฝนตกหนัก

10 ต.ค. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เตรียมรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 14 จังหวัด คาดหลัง 15 ต.ค.นี้ ฝนตกหนัก

ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เตรียมความพร้อม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 14 จังหวัด

สถานการณ์น้ำในภาพรวมของประเทศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 62 สรุปดังนี้

ภาคตะวันออก และใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ โดยภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
มีการกระจายของฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆ

ช่วงวันที่ 10 – 11 ต.ค. 62 ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง

ภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งปริมาณฝน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (มม.) มีฝนตกหนักบริเวณ
อ.เมือง จ.สงขลา (53)
อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี (72)

สถานการณ์แม่น้ำสายหลักส่วนใหญ่มีระดับน้ำปานกลางถึงน้ำมาก ยกเว้นภาคเหนือ

แม่น้ำสายหลัก ส่วนใหญ่มีระดับน้ำปานกลางถึงน้ำมาก ยกเว้นในภาคเหนือระดับน้ำน้อยถึงปานกลาง ขอให้เฝ้าระวังลำน้ำในภาคใต้ จากแนวโน้มปริมาณฝนที่มากขึ้นในระยะนี้

แม่น้ำโขง ขณะนี้ปริมาณน้ำต่ำกว่าค่าปกติเมื่อเทียบกับในช่วงฤดูฝนของปีที่ผ่านมา คาดการณ์ระดับน้ำในอีก 1-3 วันข้างหน้า
บริเวณเชียงแสน และเชียงคาน มีแนวโน้มทรงตัว
บริเวณหนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม มีแนวโน้มลดลง 0.1 – 0.4 ม.

ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ มีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 54,041 ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ 66)

แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38 แห่ง แหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงปริมาณน้ำเกินเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำสูงสุด ได้แก่ เขื่อนนฤบดินทรจินดา เฝ้าระวังน้ำน้อย 5 แห่ง (แม่กวง ทับเสลา กระเสียว อุบลรัตน์ ลำนางรอง) มีแนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 26 แห่ง
แหล่งน้ำขนาดกลาง มีความเสี่ยงเนื่องจากปริมาณน้ำเกินเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำสูงสุด 59 แห่ง มีแนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 37 แห่ง เฝ้าระวังน้ำน้อย 53 แห่ง
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงปริมาณน้ำเกินเกณฑ์ควบคุมสูงสุด และเก็บสำรองน้ำให้มากที่สุด ในพื้นที่ภาคเหนือ กลาง และ ตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณภาพน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา นครชัยศรี ท่าจีน น้ำพอง ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง แม่น้ำยม ชี เจ้าพระยา บางปะกง ปราจีนบุรี มีค่าออกซิเจนต่ำกว่าค่ามาตรฐาน

แผนการระบายน้ำ เขื่อนเจ้าพระยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน 143 ลบ.ม.ต่อวินาที รับน้ำเข้าทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 149 ลบ.ม.ต่อวินาที รับน้ำเข้าทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 109 ลบ.ม.ต่อวินาที

เฝ้าระวังน้ำหลาก-ดินโคลนถล่ม ไม่มีสถานการณ์แจ้งเตือนภัย

พื้นที่ประสบอุทกภัย ยังคงมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ของ จ.อุบลราชธานี (3 อำเภอ) และในพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตรบางพื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ ประเมินว่าตั้งแต่ 15 ต.ค.นี้ ฝนตกหนักภาคตะวันออก ตะวันตก และใต้ ได้ประสานกำลังหน่วยงานเกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องจักรรับมือพื้นที่เสี่ยงท่วมใน 14 จังหวัด จากสถิติที่เคยท่วมซ้ำและแนวโน้มฝนตกหนัก โดยมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งทั้งหมด 14 จังหวัด 64 อำเภอ ได้แก่

าคตะวันออก 3 จังหวัด 6 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี และตราด
ภาคตะวันตก 2 จังหวัด 14 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
ภาคใต้ 9 จังหวัด 44 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง และสงขลา

กรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต และสงขลา ที่อาจจะได้รับผลกระทบหนักกว่าพื้นที่อื่นเนื่องจากอิทธิพลของลมหนาวที่ปะทะเข้ามา ทำให้สภาพอากาศเกิดความผันผวนมาก

สทนช. ภาค 3 ร่วมหารือหน่วยเกี่ยวข้องวางกรอบจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ฤดูแล้ง ปี62/63 วาง 5 มาตรการหลักรับมือ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมและจัดสรรน้ำให้เพียงพอกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่
ขอความร่วมมือให้เกษตรกรสำรองน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติและปลูกพืชใช้น้ำน้อย และลดการเลี้ยงปลาในกระชัง
เฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำในลำน้ำพองและแม่น้ำชีอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไม่มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะระบายไปเจือจาง
ขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมให้วางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด /จัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำจากเขื่อน
ขอความร่วมมือจากท้องถิ่นให้เก็บน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำขนาดเล็กให้มากที่สุด

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยและจิตอาสาพระราชทาน รับชม "สารคดีเฉลิมพระเกียรติ"   เข้าชมทางเฟสบุ๊คด้านล่างนี้ https://

อ่านบทความนี้

Grab – Alibaba ช่วยเหลือเกษตกรไทย เข้าสู่สังคม ซื้อ-ขาย ออนไลน์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของตลาดออนไลน์ (online marketing) จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท แกร็บ ประเทศไทย (GRAB Thailand) และ บริษัทอาลีบาบา (Alibaba) สนับสนุนการขายสินค้าเกษตรไทยบนแพลตฟอ

อ่านบทความนี้

สรุปผลการประสานงานร่วมกับหน่วยงาน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

สรุปผลการประสานงานร่วมกับหน่วยงาน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ข้อมูลประจำวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2563 ประสานงาน 38 หน่วยงาน 158 เรื่อง ตอบกลับ 61 เรื่อง คงเหลือ 97 เรื่อง

อ่านบทความนี้