ปลัดกระทรวงดีอี โชว์วิสัยทัศน์ 5G งานโมบายเวิลด์คองเกรส 2019

01 มี.ค. 2562 / adminDE
ปลัดกระทรวงดีอี โชว์วิสัยทัศน์ 5G งานโมบายเวิลด์คองเกรส 2019

ปลัดกระทรวงดีอี โชว์วิสัยทัศน์ 5G งานโมบายเวิลด์คองเกรส 2019

              ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมเวทีการประชุม GSMA Ministerial Programme 2019 ในงานโมบายเวิลด์คองเกรส 2019 (MWC 2019) ที่บาร์เซโลนาโชว์วิสัยทัศน์การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G เป็นเครื่องมือลดช่องว่างดิจิทัลและช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียม

              นางสาวอัจฉรินทร์พัฒนพันธ์ชัยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม GSMA Ministerial Programme 2019 ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมืองบาร์เซโลนาราชอาณาจักรสเปนโดยการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Mobile World Congress 2019 (MWC 2019) ซึ่งเป็นหนึ่งในงานประชุมนานาชาติและนิทรรศการด้านการสื่อสารไร้สายและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

                ทั้งนี้ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯได้ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม GSMA Ministerial Programme ในหัวข้อ “5G: Are we in danger of a new digital divide?” โดยนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินการทดสอบเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยรวมทั้งแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำว่าสำหรับประเทศไทยแล้วเทคโนโลยี 5G จะไม่เป็นการสร้างช่องว่างทางดิจิทัลให้เพิ่มมากขึ้นแต่จะมีบทบาทช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากบริการของภาครัฐเช่นในด้าน Telemedicine ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียม

                นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมการประชุม APAC Digital Economy Roundtable ในหัวข้อ How the mobile industry can accelerate digital economic growth: National digital policies and regional framework in Asia โดยร่วมแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเน็ตประชารัฐและศูนย์ดิจิทัลชุมชนของไทยซึ่งประสบความสำเร็จและช่วยให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมภายใต้แนวคิด available, accessible และ affordable จนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล WSIS 2019 ของ ITU ซึ่งจะมีการประกาศผลในเดือนเมษายนนี้

              ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯยังได้ร่วมหารือกับผู้บริหารของ GSMA ซึ่งฝ่าย GSMA ได้แสดงความประสงค์สร้างความร่วมมือกับอาเซียนภายใต้โครงการ ASEAN Digital Agility ซึ่งรัฐมนตรีว่าการดิจิทัลฯได้ริเริ่มขึ้นในระหว่างการประชุม ASEAN TELMIN ครั้งที่ 18 ณ เมืองอูบุดประเทศอินโดนีเซีย โดยฝ่าย GSMA ขอประเทศไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนให้การสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังได้แสดงความยินดีในการรับข้อเสนอความร่วมมือดังกล่าวให้อาเซียนพิจารณาต่อไป

                ในเวทีการหารือดังกล่าวปลัดกระทรวงดิจิทัลฯได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกกฎหมายด้านดิจิทัลของไทย เช่น Digital Identity, Data Privacy และ Cybersecurity ว่ามีมาตรฐานสากลและจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทยซึ่งฝ่าย GSMA ได้รับทราบและแสดงความชื่นชมต่อการดำเนินการของไทยด้วย
 

************************

บทความที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒.รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำ

อ่านบทความนี้

พม.จัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21

วันนี้ (17 พ.ค. 62 ) เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st ASCC Council) ซึ่งเป็นการประชุมลำดับสุดท้ายของก

อ่านบทความนี้

สธ. จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC) เพิ่มทางเลือกให้ประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพิ่มทางเลือกประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการ และต้องการได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง ลดความแออัดของหน่วยบริการภาครัฐในเวลาราชการ

อ่านบทความนี้