รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ หารือองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านดาวเทียมของประเทศสมาชิก

25 ก.พ. 2562 / adminDE
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ หารือองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านดาวเทียมของประเทศสมาชิก

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ หารือองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านดาวเทียมของประเทศสมาชิก

 

           ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ Mr. Patrick Masambu ผู้อำนวยการองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (International Telecommunications Satellite Organization : ITSO) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องรับรองต่างประเทศ ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้อำนวยการของ ITSO ได้แสดงความชื่นชมประเทศไทยต่อพัฒนาการด้านดิจิทัลเป็นอย่างมากที่มุ่งพัฒนาความเชื่อมโยงให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึงและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ

 

           ITSO เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกในการบริหารจัดการดาวเทียมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ก่อตั้งในปี 1973 ปัจจุบันมีสมาชิก 149 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย กำกับดูแลดาวเทียม 53 ดวง ครอบคลุม 23 วงโคจร ภายใต้การดำเนินงานของ INTELSAT เพื่อให้บริการการสื่อสารผ่านดาวเทียมแก่ประเทศสมาชิก ยึดหลักการให้บริการที่ครอบคลุม (global coverage) ไม่เลือกปฏิบัติ (non-discrimination) และคุ้มครองการเชื่อมต่อแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่มีทางเลือกอื่น (Lifeline Connectivity)

 

*****************

บทความที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒.รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำ

อ่านบทความนี้

พม.จัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21

วันนี้ (17 พ.ค. 62 ) เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st ASCC Council) ซึ่งเป็นการประชุมลำดับสุดท้ายของก

อ่านบทความนี้

สธ. จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC) เพิ่มทางเลือกให้ประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพิ่มทางเลือกประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการ และต้องการได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง ลดความแออัดของหน่วยบริการภาครัฐในเวลาราชการ

อ่านบทความนี้