ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “Empowering ASEAN 4.0”

25 ม.ค. 2562 / adminDE
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “Empowering ASEAN 4.0”

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “Empowering ASEAN 4.0”

                   นายขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “Empowering ASEAN 4.0” เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ จัดโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council : ASEAN BAC) นับเป็นโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประเทศอาเซียน ปี ๒๕๖๒ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เข้าร่วมเสวนากับวิทยากรชั้นนำจากภาครัฐและเอกชนภายใต้หัวข้อ ASEAN 4.0 เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งประเด็นท้าทาย ปัญหาอุปสรรค การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้กล่าวถึงข้อเสนอแนวคิดของไทยเรื่อง ASEAN Digital Agility ๒๐๑๙ ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TELMIN) ครั้งที่ ๑๘ รวมถึงหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่อไป อาทิ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Digital Ministers’ Retreat แผนการดำเนินการกิจกรรมของกระทรวงฯ ในโอกาสที่ไทยดำรงตำแหน่งประเทศอาเซียน ปี ๒๕๖๒ เป็นต้น 
 

**********************

บทความที่เกี่ยวข้อง

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ในงาน “AFS Forum : มุมมองนักเรียนเก่า AFS กับการพัฒนาประเทศ”

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ในงาน “AFS Forum : มุมมองนักเรียนเก่า AFS กับการพัฒนาประเทศ”    &nbs

อ่านบทความนี้

กระทรวงดิจิทัลฯ ผุดกระบี่สมาร์ทซิตี้ หนุนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

กระทรวงดิจิทัลฯ ผุดกระบี่สมาร์ทซิตี้ หนุนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย                 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศร

อ่านบทความนี้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ติดตามงานโครงการรองรับ EEC ณ ชลบุรี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ติดตามงานโครงการรองรับ EEC ณ ชลบุรี                     นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการก

อ่านบทความนี้