สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562

15 มิ.ย. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

            ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 543 บาท เป็นหาบละ 549 บาท เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ตลาดลดลง

            ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 430 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้ปรับตัวเลขพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาล 2019 ลงจากเดิม 92.8 ล้านเอเคอร์ มาอยู่ที่ 89.8 ล้านเอเคอร์ และปรับตัวเลขผลผลิตต่อเอเคอร์ลง จาก 176 บุชเชล เหลืออยู่ที่ 166 บุชเชล ทำให้คาดการณ์ผลผลิตมวลรวมในประเทศของฤดูกาลหน้าลดลงอยู่ที่ 13,680 ล้านบุชเชล ด้วยตัวเลขผลผลิตที่ลดลงทำให้ USDA คาดว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำเข้าในฤดูกาลหน้าจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 15 ล้านบุชเชล เนื่องจากคาดการณ์อุปทานในสหรัฐฯ ที่ลดลงมากกว่าอุปสงค์ และสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูหน้าคาดว่าจะลดลงอยู่ที่ 1,675 ล้านบุชเชล แนวโน้มราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น
             แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น
          

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
          ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 14.20 บาท เนื่องจากปริมาณผลผลิตยังคงเพียงพอกับการใช้
          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 878 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 319.5 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น โดย USDA ยังคงตัวเลขพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูกาล 2019 ไว้ที่ 84.6 ล้านเอเคอร์ ถึงแม้ว่าการเพาะปลูกถั่วเหลืองจะล่าช้า แต่ยังเหลือเวลาให้เกษตรกรได้เพาะปลูกอยู่ อย่างไรก็ตามการส่งออกของสหรัฐฯ ในฤดูกาลปัจจุบันยังล่าช้า ตัวเลขส่งออกจึงถูกปรับลดลงไป 75 ล้านบุชเชล อยู่ที่ 1,700 ล้านบุชเชล ส่งผลให้สต๊อกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1,070 ล้านบุชเชล สำหรับฤดูกาล 2018/19 และอยู่ที่ 1,045 ล้านบุชเชล สำหรับฤดูกาล 2019/20 
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว
          

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
          การส่งออกปลาป่นถึงแม้จะมีคำสั่งซื้อเข้ามาเรื่อยๆ แต่ประเทศผู้นำเข้ายังมีสินค้าอยู่ จึงไม่มีความจำเป็นในการเร่งนำเข้า ส่วนความต้องการภายในประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 38.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท 
          ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 26.70 บาท
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
          

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
          สัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศคึกคักและเงินบาทยังแข็งค่า ส่งผลให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 431 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 433 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. เพิ่มจากราคาตันละ 379 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 381 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 อยู่ที่กระสอบละ 1,210 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 1,050 บาท
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว
          

สุกร : ราคาทรงตัว
          ในสัปดาห์นี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงรักษาระดับราคาสุกรขุนไว้ที่ 75 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค สภาวะราคาซื้อขายยังคงยืนแข็งต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ คงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 75 บาท 
          ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาที่ 2,200 บาท (บวก/ลบ 74)
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
          

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
          ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 37 บาท เนื่องจากการบริโภคเนื้อไก่สมดุลกับปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาด
          ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 14.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 25 บาท
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
          

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
          ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท เนื่องจากปริมาณผลผลิตไข่ไก่เพียงพอกับการบริโภค 
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

"เลี้ยงแพะ" อาชีพเสริมด้านปศุสัตว์ สร้างกำไร 700 บาท/ตัว

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงอาชีพปศุสัตว์ทางเลือก ที่ช่วยสร้างรายได้ดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี คือ "การเลี้ยงแพะ" โดยเกษตร

อ่านบทความนี้

แคมเปญ “เที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลก” และ “ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย”

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าททท. ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2562 โดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ถึงเว

อ่านบทความนี้

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Home Movie Day Salaya วันหนังบ้าน ครั้งที่ 12

     หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Home Movie Day Salaya วันหนังบ้าน ครั้งที่ 12      ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ตั้งเเต่เวลา 13.30 น

อ่านบทความนี้