สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562

15 มิ.ย. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

            ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 543 บาท เป็นหาบละ 549 บาท เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ตลาดลดลง

            ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 430 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้ปรับตัวเลขพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาล 2019 ลงจากเดิม 92.8 ล้านเอเคอร์ มาอยู่ที่ 89.8 ล้านเอเคอร์ และปรับตัวเลขผลผลิตต่อเอเคอร์ลง จาก 176 บุชเชล เหลืออยู่ที่ 166 บุชเชล ทำให้คาดการณ์ผลผลิตมวลรวมในประเทศของฤดูกาลหน้าลดลงอยู่ที่ 13,680 ล้านบุชเชล ด้วยตัวเลขผลผลิตที่ลดลงทำให้ USDA คาดว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำเข้าในฤดูกาลหน้าจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 15 ล้านบุชเชล เนื่องจากคาดการณ์อุปทานในสหรัฐฯ ที่ลดลงมากกว่าอุปสงค์ และสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูหน้าคาดว่าจะลดลงอยู่ที่ 1,675 ล้านบุชเชล แนวโน้มราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น
             แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น
          

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
          ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 14.20 บาท เนื่องจากปริมาณผลผลิตยังคงเพียงพอกับการใช้
          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 878 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 319.5 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น โดย USDA ยังคงตัวเลขพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูกาล 2019 ไว้ที่ 84.6 ล้านเอเคอร์ ถึงแม้ว่าการเพาะปลูกถั่วเหลืองจะล่าช้า แต่ยังเหลือเวลาให้เกษตรกรได้เพาะปลูกอยู่ อย่างไรก็ตามการส่งออกของสหรัฐฯ ในฤดูกาลปัจจุบันยังล่าช้า ตัวเลขส่งออกจึงถูกปรับลดลงไป 75 ล้านบุชเชล อยู่ที่ 1,700 ล้านบุชเชล ส่งผลให้สต๊อกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1,070 ล้านบุชเชล สำหรับฤดูกาล 2018/19 และอยู่ที่ 1,045 ล้านบุชเชล สำหรับฤดูกาล 2019/20 
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว
          

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
          การส่งออกปลาป่นถึงแม้จะมีคำสั่งซื้อเข้ามาเรื่อยๆ แต่ประเทศผู้นำเข้ายังมีสินค้าอยู่ จึงไม่มีความจำเป็นในการเร่งนำเข้า ส่วนความต้องการภายในประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 38.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท 
          ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 26.70 บาท
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
          

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
          สัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศคึกคักและเงินบาทยังแข็งค่า ส่งผลให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 431 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 433 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. เพิ่มจากราคาตันละ 379 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 381 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 อยู่ที่กระสอบละ 1,210 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 1,050 บาท
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว
          

สุกร : ราคาทรงตัว
          ในสัปดาห์นี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงรักษาระดับราคาสุกรขุนไว้ที่ 75 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค สภาวะราคาซื้อขายยังคงยืนแข็งต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ คงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 75 บาท 
          ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาที่ 2,200 บาท (บวก/ลบ 74)
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
          

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
          ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 37 บาท เนื่องจากการบริโภคเนื้อไก่สมดุลกับปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาด
          ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 14.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 25 บาท
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
          

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
          ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท เนื่องจากปริมาณผลผลิตไข่ไก่เพียงพอกับการบริโภค 
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

สพฐ.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1

       วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมร

อ่านบทความนี้

เลขาธิการ กพฐ.เปิดศูนย์การเรียนรู้อนุบาลศรีสะเกษ เพื่อให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง

       วันที่ 15 ก.ค.62 เวลา 10.45 น. ที่ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อนุบาลศรีสะเกษ ซึ่ง

อ่านบทความนี้

เลขาธิการ กพฐ.เปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “พลิกครูไทย สร้างเด็กไทย 4.0” ของเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่เป็นฐาน จ.ศรีสะเกษ

       วันที่ 15 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่ ร.ร.บ้านหนองนาเวียง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุเทพ ชิตยะวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “

อ่านบทความนี้