อาชีวะปั้นเถ้าแก่ใหม่ เป็น SMART SMEs ยุคไทยแลนด์ 4.0

14 มิ.ย. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
อาชีวะปั้นเถ้าแก่ใหม่ เป็น SMART SMEs ยุคไทยแลนด์ 4.0

อาชีวะปั้นเถ้าแก่ใหม่ เป็น SMART SMEs ยุคไทยแลนด์ 4.0

     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียน ด้านการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 หวังสร้างนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ สนับสนุนผู้ประกอบการเดิมที่จบการศึกษาให้มีอาชีพอิสระของตนเอง และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สู่การเป็น SMART SMEs ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมหลวงบรรณสารประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

     ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการนี้ สอศ.มุ่งส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีโอกาสพัฒนาความพร้อมในการเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบ SMART SMEs สร้างองค์ความรู้และทักษะในด้านการดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถสร้างธุรกิจของตนเองที่ประสบความสำเร็จได้ และสนับสนุนให้ครูที่ปรึกษาได้รับทราบแนวทาง

     วิธีการสร้างผู้ประกอบการายใหม่ที่ดี สามารถติดตาม ควบคุม ดูแล อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาได้ถูกต้อง โดยมีครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก และวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จำนวน 160 คน เข้าร่วมการอบรม ซึ่งวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแผนธุรกิจมาให้ความรู้ คือ นายอนุรักษ์ วิจารย์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขานครนายก เป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกแผนธุรกิจ และนายอารักษ์ เจริญวิทย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ปริทัศน์ อุทยานนางรอง จำกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกแผนธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยบูรณาการความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม สร้างพลังความคิดไปสู่การปฏิบัติจริง เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจที่นำไปสร้างธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจเดิมได้ และนำความรู้ไปเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

 

ที่มา

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

"เลี้ยงแพะ" อาชีพเสริมด้านปศุสัตว์ สร้างกำไร 700 บาท/ตัว

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงอาชีพปศุสัตว์ทางเลือก ที่ช่วยสร้างรายได้ดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี คือ "การเลี้ยงแพะ" โดยเกษตร

อ่านบทความนี้

แคมเปญ “เที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลก” และ “ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย”

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าททท. ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2562 โดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ถึงเว

อ่านบทความนี้

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Home Movie Day Salaya วันหนังบ้าน ครั้งที่ 12

     หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Home Movie Day Salaya วันหนังบ้าน ครั้งที่ 12      ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ตั้งเเต่เวลา 13.30 น

อ่านบทความนี้