สพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา จังหวัดระยอง

14 มิ.ย. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา จังหวัดระยอง

13 มิ.ย.62 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย ว่าที ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิวีระไวทยะ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) และผู้บริหาร บริษัทสยามลวดเหล็กอุต จำกัด,โรงเรียนนานาชาติรักบี้, สมาคมพัฒนาประชากรชุมชน, มูลนิธิวีระไวทยะ และคณะกรรมการโครงการฯ เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนวัดกระเฉท และโรงเรียนวัดเกาะ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดกระเฉท และโรงเรียนวัดเกาะ จังหวัดระยอง เพื่อดูความก้าวหน้าภายหลังจากที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมาระยะหนึ่งแล้ว และพบว่าโรงเรียนทั้ง 2 แห่งสามารถบริหารจัดการได้ดีและมีความหลากหลายทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติทางการเกษตรของเด็กนักเรียนที่สามารถนำผลผลิตที่ได้ไปขายได้ทั้งเงินและได้ความรู้ให้เด็กและชุมชนประกอบอาชีพด้วย

นายสนิท กล่าวต่อว่า ขณะนี้ โรงเรียนต่างๆได้เข้าโครงการฯมาระยะหนึ่งแล้ว ในวันนี้จึงมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนรวมพัฒนา(Partnership School Project) โดยมีบริษัทเอกชนต่างๆ รวมถึงหอการค้า จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมด้วย โดยตนจะนำผลการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันนี้เข้าหารือในที่ประชุมด้วย คาดว่าจะมีบริษัทเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนโรงเรียนในโครงการฯให้สามารถพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า โครงการร่วมพัฒนา (Partnership School Project) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมเป็นกรรมการบริหาร ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อมาร่วมคิดร่วมพัฒนา และร่วมประเมินติดตามผลการจัดการศึกษา การประเมินครู คุณภาพนักเรียน ชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเริ่มแรกภาคเอกชนและโรงเรียนจะต้องทำแผนพัฒนาร่วมกัน ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมที่จะพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ และกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่เข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียน ซึ่งระยะที่ 1 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 โรงเรียน ส่วนระยะที่ 2 เพิ่มเป็น 143 โรงเรียนแล้ว

ซึ่งในจำนวนนี้ มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 แห่ง และมีโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม จำนวน 1 แห่ง ขณะนี้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯมีความเข้าใจและสามารถพัฒนาไปได้มาก และเชื่อว่าโครงการฯนี้จะดำเนินการต่อไปอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เป็นผู้มอบนโยบายนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการฯ ประกอบกับภาคเอกชนที่ร่วม MOU สนับสนุนโครงการนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งก็จะทำให้โรงเรียนและชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น

“โครงการฯตั้งเป้าจะให้มีโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ให้ครบทุกจังหวัดๆละ 1 แห่งเป็นอย่างน้อย แต่ขณะนี้ยังขาดอีก 10 จังหวัด ประกอบกับ ขณะนี้ ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการ กพฐ. มีนโยบายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทั่วประเทศ ร่วมกับภาคเอกชนให้เข้ามาสนับสนุนการศึกษา นำร่องเขตพื้นที่ละ 5 โรงเรียน ขณะนี้กำลังดำเนินการ คาดว่าภายใน 2 เดือนนี้จะทราบตัวเลขโรงเรียน และจำนวนบริษัทเอกชนที่มาร่วมสนับสนุน” นายสนิท กล่าว

ด้าน ด.ช.เหม่ง รีโย นักเรียนชั้น ป.5 สัญชาติกัมพูชา และ ด.ช.เอกสิทธิ คงมณี นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดกระเฉท ร่วมกันกล่าวว่า ทางโรงเรียนสอนให้นักเรียนปลูกผักทำการเกษตร โดยมี 10 ฐานเรียนรู้ให้เลือกเรียน เช่น การปลูกกุช่าย เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกฝรั่งในเข่ง ปลูกผักในเข่ง ปลูกผักบุ่งน้ำนิ่ง ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แคนตาลูป มะเขือพวง มะนาว ฯลฯ ซึ่งตนและเพื่อนๆชอบมากๆได้ความรู้ ได้อาชีพ และได้เงินจากการนำผลผลิตที่ได้ไปขายที่ตลาดนัดและห้างโลตัสที่รับซื้อเพราะปลอดสารพิษ ได้เงินมาครูก็จะแบ่งให้ 50 % ส่วนหนึ่งก็จะฝากไว้กับครูประจำชั้นเพื่อเป็นเงินเก็บ อีกส่วนหนึ่งก็นำไปลงทุนซื้อเมล็ดพันธ์ุและปุ๋ยคอกมาบำรุงดินให้พืชที่ปลูก

 

ที่มา

 

 

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

พิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2562

          รมว.ศธ. “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” มอบรางวัล “คุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์” ปลุกพลังเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทุกพื้นที่ ยึดโยงการท

อ่านบทความนี้

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม เชิญร่วมกิจกรรม "วันสรรพสาตร ประจำปี 2562"

     หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม เชิญร่วมกิจกรรม "วันสรรพสาตร ประจำปี 2562"      เนื่องในวันครบรอบวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ

อ่านบทความนี้

ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2562)

ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ในช่วงวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562 บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา

อ่านบทความนี้