สำนักงานประกันสังคม สนับสนุนแรงงานภาคอิสระมีบุตร

13 มิ.ย. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานประกันสังคม สนับสนุนแรงงานภาคอิสระมีบุตร

แนะ .. สมัครเป็นผู้ประกันตน จ่าย 300 บาทต่อเดือน รับสิทธิประโยชน์ เงินสงเคราะห์บุตรคราวละ 2 คน ๆ ละ 200 บาทต่อเดือน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมเล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรให้มากขึ้น โดยออกมาตรการสนับสนุนแรงงานภาคอิสระในการมีบุตรเพิ่ม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ เนื่องจากประชากรไทยในอนาคตมีอัตราการเกิดลดลง โดยอีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า อัตราการเกิดของประชากรไทยจะใกล้เคียงกับศูนย์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออัตราการพึ่งพิงของวัยแรงงานในอนาคตอีกประมาณ 30 ปีข้างหน้า

สำนักงานประกันสังคม จึงขอเชิญชวนแรงงานภาคอิสระเข้ามาสู่ระบบประกันสังคม โดยเลือกความคุ้มครองแบบจ่ายเงินสมทบ 300 บาทต่อเดือน จะได้รับสิทธิประโยชน์ 5 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตราย /เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีชราภาพ (เงินบำเหน็จ) กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีเสียชีวิต 

สำหรับกรณีสงเคราะห์บุตร เมื่อทำการจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไข 24 เดือน มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรคราวละไม่เกิน 2 คนๆ ละ 200 บาทต่อเดือน ตั้งแต่แรกเกิดจนบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และหากบุตรคนที่ 1 อายุครบ 6 ปีแล้ว สามารถนำบุตรคนที่ 3 รับเงินสงเคราะห์บุตรแทนได้อีกจนอายุครบ 6 ปี 📍📍 เพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท 
หากมีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี จำนวน 2 คน ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 400 บาทต่อเดือน และยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกทั้ง 4 กรณีด้วย

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ขอเชิญชวนแรงงานภาคอิสระ ทั้งที่เป็นพ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร ผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ขับรถแท็กซี่ รับจ้างทั่วไป และทำงานฟรีแลนช์ หากสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร: 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

สพฐ.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1

       วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมร

อ่านบทความนี้

เลขาธิการ กพฐ.เปิดศูนย์การเรียนรู้อนุบาลศรีสะเกษ เพื่อให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง

       วันที่ 15 ก.ค.62 เวลา 10.45 น. ที่ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อนุบาลศรีสะเกษ ซึ่ง

อ่านบทความนี้

เลขาธิการ กพฐ.เปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “พลิกครูไทย สร้างเด็กไทย 4.0” ของเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่เป็นฐาน จ.ศรีสะเกษ

       วันที่ 15 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่ ร.ร.บ้านหนองนาเวียง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุเทพ ชิตยะวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “

อ่านบทความนี้