14 มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก

13 มิ.ย. 2562 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
14 มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก

วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล ลันด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) แพทย์ชาวออสเตรีย-อเมริกัน ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1868-1943 ในจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการจำแนกหมู่โลหิต A, B และ O ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก 

ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยา หรือแพทยศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1930 อีกทั้งยังพบว่าการถ่ายเลือดให้กับผู้ที่มีหมู่เลือดเดียวกันไม่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดถูกทำลาย 

การค้นพบเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการต่อยอดในวงการแพทย์มาจนถึงทุกวันนี้ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อีกเป็นจำนวนมาก

เพื่อให้ชาวโลกตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต พร้อมกับเพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคโลหิต องค์การอนามัยโลก สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ จึงได้ขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก และส่งเสริมงานบริการโลหิตให้เป็นที่แพร่หลายในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายนของทุกปี โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2004 และจัดกิจกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ปี 2562 สภากาชาดไทย รณรงค์คนไทยสร้างความตระหนักโลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ ด้วยการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 ( World Blood Donor Day 2019) วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ในปี 2562 มีสโลแกนว่า “Safe blood for all - โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้ และผู้รับ” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของโลหิตที่ปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตเข้าใจถึงกระบวนการ และเตรียมพร้อมด้านสุขภาพก่อนบริจาคโลหิต ส่งผลให้โลหิตมีความปลอดภัยทั้งผู้ให้ และผู้รับ

จุดรับบริจาคโลหิต

ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม บางแค

ส่วนภูมิภาคบริจาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี , ชลบุรี ,ราชบุรี ,นครราชสีมา, ขอนแก่น,อุบลราชธานี,นครสวรรค์ ,พิษณุโลก ,เชียงใหม่,นครศรีธรรมราช ,สงขลา ,ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 02256 4300 ,0 2263 9600-99 ต่อ 1101,1760,1761 ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กเพจศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

บทความที่เกี่ยวข้อง

สพฐ.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1

       วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมร

อ่านบทความนี้

เลขาธิการ กพฐ.เปิดศูนย์การเรียนรู้อนุบาลศรีสะเกษ เพื่อให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง

       วันที่ 15 ก.ค.62 เวลา 10.45 น. ที่ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อนุบาลศรีสะเกษ ซึ่ง

อ่านบทความนี้

เลขาธิการ กพฐ.เปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “พลิกครูไทย สร้างเด็กไทย 4.0” ของเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่เป็นฐาน จ.ศรีสะเกษ

       วันที่ 15 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่ ร.ร.บ้านหนองนาเวียง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุเทพ ชิตยะวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “

อ่านบทความนี้