สอศ.ร่วมมือโกลบอล-ไทยซอน สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะ

13 มิ.ย. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
สอศ.ร่วมมือโกลบอล-ไทยซอน สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะ

     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด ดำเนินการสนับสนุน การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดย บริษัท โกลบอล –ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด มอบเครื่องจักร และทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย เครื่อง CNC Milling จำนวน 3 เครื่อง, เครื่อง CNC Late จำนวน 2 เครื่อง, เครื่อง Grinding machine จำนวน 2 เครื่อง และทุนการศึกษา จำนวน 1,093,800 บาท

     ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนั้น ต้องอาศัยความมุ่งมั่น และร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน ซึ่งเป็นสถานประกอบการ ให้การสนับสนุน องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อนำไปใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ที่ต้องพัฒนาก้าวให้ทันเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม ที่เปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างรวดเร็ว การสนับสนุนเครื่องจักรและทุนการศึกษาในครั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด ต่อไป

     ด้าน Mr. TONY GER รองประธานบริษัทโกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด กล่าวอีกว่า บริษัทฯได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิชาชีพมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนอาชีวศึกษาซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญ และจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นและให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง

 

ที่มา

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

"เลี้ยงแพะ" อาชีพเสริมด้านปศุสัตว์ สร้างกำไร 700 บาท/ตัว

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงอาชีพปศุสัตว์ทางเลือก ที่ช่วยสร้างรายได้ดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี คือ "การเลี้ยงแพะ" โดยเกษตร

อ่านบทความนี้

แคมเปญ “เที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลก” และ “ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย”

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าททท. ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2562 โดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ถึงเว

อ่านบทความนี้

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Home Movie Day Salaya วันหนังบ้าน ครั้งที่ 12

     หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Home Movie Day Salaya วันหนังบ้าน ครั้งที่ 12      ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ตั้งเเต่เวลา 13.30 น

อ่านบทความนี้