สอศ.ร่วมมือโกลบอล-ไทยซอน สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะ

13 มิ.ย. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
สอศ.ร่วมมือโกลบอล-ไทยซอน สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะ

     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด ดำเนินการสนับสนุน การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดย บริษัท โกลบอล –ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด มอบเครื่องจักร และทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย เครื่อง CNC Milling จำนวน 3 เครื่อง, เครื่อง CNC Late จำนวน 2 เครื่อง, เครื่อง Grinding machine จำนวน 2 เครื่อง และทุนการศึกษา จำนวน 1,093,800 บาท

     ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนั้น ต้องอาศัยความมุ่งมั่น และร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน ซึ่งเป็นสถานประกอบการ ให้การสนับสนุน องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อนำไปใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ที่ต้องพัฒนาก้าวให้ทันเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม ที่เปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างรวดเร็ว การสนับสนุนเครื่องจักรและทุนการศึกษาในครั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด ต่อไป

     ด้าน Mr. TONY GER รองประธานบริษัทโกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด กล่าวอีกว่า บริษัทฯได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิชาชีพมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนอาชีวศึกษาซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญ และจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นและให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง

 

ที่มา

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สพฐ.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1

       วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมร

อ่านบทความนี้

เลขาธิการ กพฐ.เปิดศูนย์การเรียนรู้อนุบาลศรีสะเกษ เพื่อให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง

       วันที่ 15 ก.ค.62 เวลา 10.45 น. ที่ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อนุบาลศรีสะเกษ ซึ่ง

อ่านบทความนี้

เลขาธิการ กพฐ.เปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “พลิกครูไทย สร้างเด็กไทย 4.0” ของเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่เป็นฐาน จ.ศรีสะเกษ

       วันที่ 15 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่ ร.ร.บ้านหนองนาเวียง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุเทพ ชิตยะวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “

อ่านบทความนี้