ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนประเทศไทย

13 มิ.ย. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนประเทศไทย

    เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกิตติมศักดิ์กล่าวเปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนประเทศไทยที่ชนะการแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2019 (Nation Round) ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมี นางสาวกฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL Thailand เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร. ฮิวจ์ แพททริค โอคอนแนล กรรมการผู้จัดการ ICDL Thailand กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน

    ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงความจำเป็นในการสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งมีความพร้อมที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อสร้างความพร้อมในการเติบโตเป็นกำลังคนคุณภาพของประเทศในอนาคต
ICDL Digital Challenge เป็นการแข่งขันด้านทักษะดิจิทัลที่จัดโดย ICDL ASIA โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงสมรรถนะด้านดิจิทัล และได้รับประสบการณ์การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งการแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2019 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อคัดเลือกผู้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Competency Excellence) จากผู้เข้าร่วมแข่งขันที่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ แบ่งเป็นช่วงอายุ ดังนี้
    1.อายุระหว่าง 13-17 ปี สำหรับการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
    2.อายุระหว่าง 18-25 ปี สำหรับการแข่งขันระดับอุดมศึกษา
โดยคัดเลือกระดับละ 2 คน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน “ICDL Digital Challenge 2019 ในระดับนานาชาติ (International Round)” ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
    ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ช่วงอายุ จะต้องเลือกหัวข้อที่สนใจที่ใช้ในการแข่งขัน ได้แก่
      1.Business & Finance Professional Track
      2.Design & Engineering Professional Track

    ในโอกาสนี้ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมเป็นประธานกิตติมศักดิ์ในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ดังนี้
    1.รุ่นอายุ 13-17 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวข้อ Business & Finance Professional Track ได้แก่ นายสัญชัย สามารถ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์
หัวข้อ Design & Engineering Professional Track ได้แก่ นางสาวภัสสรา จันทร์โชติเสถียร จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    2.รุ่นอายุ 18-28 ปี ระดับอุดมศึกษา
หัวข้อ Business & Finance Professional Track ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา นิยมอำนวยกุล จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หัวข้อ Design & Engineering Professional Track ได้แก่ นายพงศกร ตั้งจิตวิไลกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

ที่มา

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เลขาธิการ กพฐ.เปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “พลิกครูไทย สร้างเด็กไทย 4.0” ของเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่เป็นฐาน จ.ศรีสะเกษ

       วันที่ 15 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่ ร.ร.บ้านหนองนาเวียง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุเทพ ชิตยะวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “

อ่านบทความนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงาน “ของดี GI กาฬสินธุ์”

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงาน "ของดี GI กาฬสินธุ์" ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน ปากเกร็ด นนทบุรี GEOGRAPHICAL INDICATION

อ่านบทความนี้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครอบรม ด้านอาหารไทย เร่งขับเคลื่อนครัวไทยสู่ครัวโลก กาฬสินธุ์คึก! ประกาศรับข้ามปี

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า อาหารไทยเป็นที่เชิดหน้าชูตาคนไทยมาตลอด และรัฐบาลให้ความสำคัญมากคือเอกลักษณ์และรสชาติอาหารไทย กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนา

อ่านบทความนี้