สพฐ.ร่วมประชุม "โครงการปลูกความรู้สู่เยาวชนสร้างวินัยจราจร"

13 มิ.ย. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.ร่วมประชุม "โครงการปลูกความรู้สู่เยาวชนสร้างวินัยจราจร"

สพฐ.ร่วมประชุม "โครงการปลูกความรู้สู่เยาวชนสร้างวินัยจราจร" ณ ห้อง meeting room 1ชั้น 12 โรงแรม so sofitel bangkok

    นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการอาชีวศึกษา รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเพื่อจัด”โครงการปลูกฝังความรู้สู่เยาวชนสร้างวินัยจราจร”โดยมีตัวแทนจาก บจก.ไทยยาซากิ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส และตัวแทนจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดงาน”ปลูกความรู้สู่เยาวชนสร้างวินัยจราจร สำหรับกิจกรรมในโครงการนี้ภายในที่ประชุมได้เสนอให้มีการอบรมเด็กนักเรียนที่เสี่ยงต่อการเกิดการสูญเสีย อีกทั้งยังให้มีการจัดนิทรรศการต่างๆเพื่อสร้างเสริมความรู้การป้องกันการเกิดการสูญเสียให้แก่นักเรียนทั่วไปที่สนใจและผู้ปกครองที่จะมาเข้าชมกิจกรรม โดยโครงการนี้จะเริ่มต้นจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สพฐ.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1

       วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมร

อ่านบทความนี้

เลขาธิการ กพฐ.เปิดศูนย์การเรียนรู้อนุบาลศรีสะเกษ เพื่อให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง

       วันที่ 15 ก.ค.62 เวลา 10.45 น. ที่ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อนุบาลศรีสะเกษ ซึ่ง

อ่านบทความนี้

เลขาธิการ กพฐ.เปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “พลิกครูไทย สร้างเด็กไทย 4.0” ของเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่เป็นฐาน จ.ศรีสะเกษ

       วันที่ 15 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่ ร.ร.บ้านหนองนาเวียง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุเทพ ชิตยะวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “

อ่านบทความนี้