งานการระดมสรรพกำลัง การกำลังสำรอง การสัสดี กิจกรรมหน่วย สาระความรู้

21 ม.ค. 2562 / adminDE
งานการระดมสรรพกำลัง การกำลังสำรอง การสัสดี กิจกรรมหน่วย สาระความรู้

     หน้าที่กำลังพลสำรอง การได้รับสิทธิประโยชน์ เช่นเครื่องแต่งกาย, การแต่งตั้งยศ,การเลื่อนยศและการเลื่อนฐานะ,การขอใช้สวัสดิการของส่วนราชการ, ทุนการศึกษา,การขอกองทหารเกียรติยศ,คะแนนเพิ่มพิเศษกรณีสอบบรรจุเข้าเป็นทหารประจำการ และการรับเงินช่วยเหลือ

     มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องด้านความมั่นคงและสาธารณภัย และกิจกรรมของกำลังพลสำรองอีกทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกำลังพลสำรอง และเป็นช่องทางบอกกิจกรรมของงานด้านการระดมสรรพกำลังของกระทรวงกลาโหม

บทความที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒.รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำ

อ่านบทความนี้

พม.จัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21

วันนี้ (17 พ.ค. 62 ) เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st ASCC Council) ซึ่งเป็นการประชุมลำดับสุดท้ายของก

อ่านบทความนี้

สธ. จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC) เพิ่มทางเลือกให้ประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพิ่มทางเลือกประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการ และต้องการได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง ลดความแออัดของหน่วยบริการภาครัฐในเวลาราชการ

อ่านบทความนี้