รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ นำคณะเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น

12 มิ.ย. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ นำคณะเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น

    วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นำคณะเดินทางเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ โดยมี นายวัฒนา สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย คณะครู และบุคลากรโรงเรียนให้การต้อนรับ

    สำหรับโรงเรียนหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็น ๑ ใน จำนวน ๒๐ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับนักวิจัยกลุ่มพัฒนานโยบายด้านการเรียนรู้ สมร. พัฒนาขึ้น เมื่อปี ๒๕๖๑ จนสามารถนำไปใช้กับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลปรากฎว่าโรงเรียนประสบผลสำเร็จในการนำตัวชี้วัดสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษาไปใช้ ทำให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ O-NET เพิ่มสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา

 

ที่มา

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กินแบบ DASH DIET(แดช ไดเอท) ดีต่อโรคหัวใจ…ลดความดันได้อยู่หมัด

          การปล่อยให้ร่างกายมีความดันโลหิตสูงย่อมส่งผลเสียต่อหัวใจ เพราะหัวใจต้องสูบฉีดเลือดหนักขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเกิดความเสื่อมและ

อ่านบทความนี้

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น             ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 543 บาท เป็นหาบละ 549 บาท เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยง

อ่านบทความนี้

พช. ชวนส่งผลงานประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village Photo Contest

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพ ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ "ม่วนคัก ฮัก ISAN" ในโครงการ OTOP Village Photo Contest เพื่อร่วมกันถ่ายทอดความประทับใจในชุมชนท่องเที่ยวภาคตะวันออก

อ่านบทความนี้