"สุเทพ" สั่งยกระดับ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา

12 มิ.ย. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
"สุเทพ" สั่งยกระดับ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา

    เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือกับนายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ พร้อมด้วยผู้บริหารของมูลนิธิไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ทำให้ทราบว่าทางมูลนิธิไทยรัฐ โดยนายกำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาผ่านโรงเรียนไทยรัฐวิทยามายาวนานมาก ถือเป็นเอกชนแห่งแรกๆ ของโรงเรียนประชารัฐ โดยจะมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ รวม 111 โรง ภายในปี 2562 ซึ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่สร้างขึ้นใหม่ 10 โรง นี้ จะขออนุญาตเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 โรง

    เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า การหารือกันในครั้งนี้ยังทำให้ทราบการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในอีก หลายๆ เรื่อง และเห็นตรงกันที่จะยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม ดังนั้น สพฐ.จึงได้สั่งการให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกแห่งซึ่งมี 13 กลุ่มโรงเรียน ได้ไปปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาใหม่ให้แล้วเสร็จและส่งให้ สพฐ.ก่อนวันที่ 17 ก.ค.2562 จากนั้นจะให้ทุกโรงเรียนมาสรุปแผนการจัดการศึกษาภายในวันที่ 17-18 ก.ค.2562 และในการประชุมใหญ่ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศในวันที่ 19 ก.ค.2562 ก็จะมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งกำหนดทิศทาง และอัตลักษณ์ของแต่ละโรงเรียนให้ชัดเจนด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารมวลชนและความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน ซึ่ง สพฐ.พร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นโรงเรียนประชารัฐชั้นนำที่เกิดจาก ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนอย่างแท้จริง

    “ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิไทยรัฐ ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกที่จะช่วยสนับสนุนโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล เป็นการให้โอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามผมคิดว่าการพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจะต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แม้ที่ผ่านมาจะพบว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาประสบความสำเร็จคว้ารางวัลทั้งใน ระดับโลก และระดับประเทศมากมาย โดยมูลนิธิไทยรัฐยังได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของโรงเรียนไม่น้อยกว่า 25 โครงการ อาทิ โครงการรู้ทันสื่อ โครงการทางด้านวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของนักเรียน เป็นต้น แต่เราก็ต้องพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้นไปอีก พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีคุณภาพที่ดีอย่างเป็น รูปธรรมในรูปแบบของ “ไทยรัฐโมเดลต่อไป” ดร.สุเทพกล่าว

 

ที่มา

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยและจิตอาสาพระราชทาน รับชม "สารคดีเฉลิมพระเกียรติ"   เข้าชมทางเฟสบุ๊คด้านล่างนี้ https://

อ่านบทความนี้

Grab – Alibaba ช่วยเหลือเกษตกรไทย เข้าสู่สังคม ซื้อ-ขาย ออนไลน์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของตลาดออนไลน์ (online marketing) จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท แกร็บ ประเทศไทย (GRAB Thailand) และ บริษัทอาลีบาบา (Alibaba) สนับสนุนการขายสินค้าเกษตรไทยบนแพลตฟอ

อ่านบทความนี้

สรุปผลการประสานงานร่วมกับหน่วยงาน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

สรุปผลการประสานงานร่วมกับหน่วยงาน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ข้อมูลประจำวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2563 ประสานงาน 38 หน่วยงาน 158 เรื่อง ตอบกลับ 61 เรื่อง คงเหลือ 97 เรื่อง

อ่านบทความนี้