"สุเทพ" สั่งยกระดับ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา

12 มิ.ย. 2562 / กระทรวงศึกษาธิการ
"สุเทพ" สั่งยกระดับ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา

    เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือกับนายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ พร้อมด้วยผู้บริหารของมูลนิธิไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ทำให้ทราบว่าทางมูลนิธิไทยรัฐ โดยนายกำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาผ่านโรงเรียนไทยรัฐวิทยามายาวนานมาก ถือเป็นเอกชนแห่งแรกๆ ของโรงเรียนประชารัฐ โดยจะมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ รวม 111 โรง ภายในปี 2562 ซึ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่สร้างขึ้นใหม่ 10 โรง นี้ จะขออนุญาตเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 โรง

    เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า การหารือกันในครั้งนี้ยังทำให้ทราบการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในอีก หลายๆ เรื่อง และเห็นตรงกันที่จะยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม ดังนั้น สพฐ.จึงได้สั่งการให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกแห่งซึ่งมี 13 กลุ่มโรงเรียน ได้ไปปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาใหม่ให้แล้วเสร็จและส่งให้ สพฐ.ก่อนวันที่ 17 ก.ค.2562 จากนั้นจะให้ทุกโรงเรียนมาสรุปแผนการจัดการศึกษาภายในวันที่ 17-18 ก.ค.2562 และในการประชุมใหญ่ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศในวันที่ 19 ก.ค.2562 ก็จะมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งกำหนดทิศทาง และอัตลักษณ์ของแต่ละโรงเรียนให้ชัดเจนด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารมวลชนและความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน ซึ่ง สพฐ.พร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นโรงเรียนประชารัฐชั้นนำที่เกิดจาก ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนอย่างแท้จริง

    “ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิไทยรัฐ ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกที่จะช่วยสนับสนุนโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล เป็นการให้โอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามผมคิดว่าการพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจะต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แม้ที่ผ่านมาจะพบว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาประสบความสำเร็จคว้ารางวัลทั้งใน ระดับโลก และระดับประเทศมากมาย โดยมูลนิธิไทยรัฐยังได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของโรงเรียนไม่น้อยกว่า 25 โครงการ อาทิ โครงการรู้ทันสื่อ โครงการทางด้านวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของนักเรียน เป็นต้น แต่เราก็ต้องพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้นไปอีก พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีคุณภาพที่ดีอย่างเป็น รูปธรรมในรูปแบบของ “ไทยรัฐโมเดลต่อไป” ดร.สุเทพกล่าว

 

ที่มา

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านให้เกียรติเข้าร่วมชมงาน "เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านให้เกียรติเข้าร่วมชมงาน “เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งปร

อ่านบทความนี้

ครม.เห็นชอบ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ และกระทรวงการคลังเสนอ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับ 3 กลุ่มปร

อ่านบทความนี้

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมพิธีสวดมนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค.62 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

รัฐบาลขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด

อ่านบทความนี้