มารู้จัก อสด. (อาสาสมัครดิจิทัล) กันดีกว่า?

25 ก.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มารู้จัก อสด. (อาสาสมัครดิจิทัล) กันดีกว่า?

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้องการสร้างอาสาสมัครที่จะให้คำแนะนำการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกต้อง เพื่อดำเนินภารกิจ

  • ส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลในพื้นที่
  • ประสานงานและให้ความรู้ด้านดิจิทัลกับชุมชน

โดยจะอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงใน 3 ด้าน

  • รู้งาน

ให้คำแนะนำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแอปพลิเคชันของหน่วยงาน

  • รู้บทบาท

ถ่ายทอดบทบาทและภารกิจให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจ

  • รู้ช่องทาง

แนะนำช่องทางการสืบค้นข้อมูลรวมถึงการใช้งานแอปพลิเคชันให้ประชาชนนำไปใช้งานจริงได้

พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ อาทิ

  • ใช้สื่อสาร นำเสนอและบริหารจัดการข้อมูล
  • สร้างอาชีพและเพิ่มโอกาสหารายได้ เช่นการค้าออนไลน์ (e-Commerce) การเกษตร (e-Agriculture) หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว (e-Tourism)
  • ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น หาความรู้เพิ่มเติม (e-Education) สุขภาพ (e-Health) และใช้บริการภาครัฐ (e-Government)
  • พัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่น เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ThaiMOOC ChulaMOOC หรือ DepaMOOC

โดยในปี 2563 จะเริ่มพัฒนาแกนนำ อสด. จำนวน 880 คน เพื่อเป็นตัวแทนขยายผลให้มี อสด. ระดับหมู่บ้านในปีต่อ ๆ ไป

 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล อสด. และหลักสูตรได้ที่: คลิกลิงก์  หรือสแกนจาก QR Code ด้านล่าง

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เผยความก้าวหน้าเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ วางกรอบ 4 ด้าน “ลดความซ้ำซ้อน-ขอผ่านออนไลน์-เน้นผลปฏิบัติงานครู-ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน”

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุง (ร่าง) หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รศ.ดร.ประวิต เอราวร

อ่านบทความนี้

ศธ.เดินหน้าแก้ไขระเบียบทรงผมนักเรียน

(26 ตุลาคม 2563) กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อ

อ่านบทความนี้

ศธ.ประชุมเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ตรวจราชการของ 3 รัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.ภูเก็ต

(27 ตุลาคม 2563) นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ณ วิทยาลัยอา

อ่านบทความนี้