รมว.ศธ.ย้ำ สอศ.-สพฐ.-สป. ร่วมบูรณาการแผนงาน ดันสายอาชีวะเป็นกำลังหลักขับเคลื่อนประเทศ

25 ก.ย. 2563 / กระทรวงศึกษาธิการ
รมว.ศธ.ย้ำ สอศ.-สพฐ.-สป. ร่วมบูรณาการแผนงาน ดันสายอาชีวะเป็นกำลังหลักขับเคลื่อนประเทศ

(23 กันยายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้เน้นย้ำการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานปลัดกระทรวง (สป.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำแผนการวางอัตรากำลังตำแหน่งต่าง ๆ มาพิจารณาร่วมกัน เนื่องจากวางแนวทางให้อาชีวศึกษาเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า และผลักดันให้มีหลักสูตรที่น่าสนใจ มีสายวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาด

ขณะที่การเตรียมบุคลากร อาจารย์ในสาขาต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ที่ต้องนำตำแหน่งครูโอนย้ายมาจาก สพฐ. เพราะในอนาคตนักเรียนจากสายสามัญจะลดลง ดังนั้น 3 หน่วยงานดังกล่าวจึงต้องบูรณาการร่วมกันกับคุรุสภา สำนักงาน ก.ค.ศ. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมอัตรากำลังตามนโยบายที่กำลังจะเปลี่ยนไป

ทั้งนี้ ศธ.คาดหวังว่าจำนวนผู้เรียนสายอาชีวะจะมีจำนวนมากขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 จึงต้องทำการประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากมาเรียนสายอาชีพ แม้ขณะนี้ได้ทำมาพอสมควรแล้ว แต่จะทำได้ครบทุกพื้นที่หรือไม่นั้น คงต้องดูความเกี่ยวเนื่องกับงบประมาณด้วย

แต่ก็ยังคงเชื่อว่า ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนจะเห็นความสำคัญของสายอาชีวะ และมีความมั่นใจที่จะส่งลูกหลานเข้ามาเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เผยความก้าวหน้าเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ วางกรอบ 4 ด้าน “ลดความซ้ำซ้อน-ขอผ่านออนไลน์-เน้นผลปฏิบัติงานครู-ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน”

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุง (ร่าง) หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รศ.ดร.ประวิต เอราวร

อ่านบทความนี้

ศธ.เดินหน้าแก้ไขระเบียบทรงผมนักเรียน

(26 ตุลาคม 2563) กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อ

อ่านบทความนี้

ศธ.ประชุมเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ตรวจราชการของ 3 รัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.ภูเก็ต

(27 ตุลาคม 2563) นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ณ วิทยาลัยอา

อ่านบทความนี้