มารู้จักกับ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

14 ม.ค. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มารู้จักกับ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล เป็นอีกก้าวหนึ่งของ "การปฏิรูประบบราชการ" และยกระดับบริการภาครัฐให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์กับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐด้วย

7 ประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้รับจาก พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

 1. ได้รับบริการดิจิทัลภาครัฐที่ดีขึ้น One Stop
 2. ได้รับบริการแบบ One Stop Service
 3. ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารราชการในการติดต่อภาครัฐ
 4. ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐแบบดิจิทัล
 5. ได้ใช้ Digital ID สำหรับการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ
 6. ได้ใช้ e-Payment ในการจ่ายค่าบริการ
 7. ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลจะลดลงในอนาคต

7 ประโยชน์ ที่หน่วยงานของรัฐจะได้รับจาก พ.รบ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

 1. เกิดการบูรณาการรวบกันและลดปัญหาการทำงานช้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐ
 2. ลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
 3. มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นกรอบในการบริหารจัดการข้อมูล
 4. ภาครัฐโปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วม
 5. ลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
 6. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการพัฒนาหรือยกระดับทักษะด้านดิจิทัล
 7. สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการจากภาครัฐ

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ดาวโหลดแอปพลิเคชัน เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลแลกเลยไม่ต้องลุ้น
Android
IOS

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

บินไทย สร้างความเชื่อมั่น ออก 7 มาตรการ ป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เรืออากาศเอก ปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัยความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เผยถึงการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ว่าปฏิบัติตามประกาศของกระท

อ่านบทความนี้

เปิด 3 มาตรการ ลดฝุ่นกับมหาดไทย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เผยว่า มติ ครม. เมื่อวันที่ 12 ก.พ.62 กำหนดให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็น "วาระแห่งชาติ

อ่านบทความนี้

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเยาวชนจาก ๔ ภูมิภาค เข้าร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเยาวชนจาก ๔ ภูมิภาค เข้าร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก

อ่านบทความนี้