เยาวชนในพื้นที่คว้ารางวัลชนะเลิศฟุตบอลตำเสาคัพ ประจำปี2562

นราธิวาส / แว้ง / โละจูด / หมู่ 1 นูโระ
เยาวชนในพื้นที่คว้ารางวัลชนะเลิศฟุตบอลตำเสาคัพ ประจำปี2562
วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 เยาวชนในพื้นที่ชุมชนบ้านบูเก๊ะแมเราะได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นไม่จำกัดอายุในโครงการฟุตบอลตำเสาคัพ ประจำปี 2562 ณ.บ้านตำเสา ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ทำให้เห็นว่าเยาวชนในพื้นที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ สามัคคีกันจนคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นไม่จำกัดอายุได้ เป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬาและคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวกาดวิถีชุมชนคูบัว ราชบุรี สุดฟินเดินดินกินโตก

เข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่กำลังหาที่เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เรามีหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มาชวนให้มาท่องเที่ยวและพักผ่อนกัน คือที่จังหวัดราชบุรี ที่เรื่องชื่อในเร

อ่านบทความนี้

ทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ของยุง

บ้านโนนสวรรค์ต.ขี้เหล็กอ.น้ำขุ่นจ.อุบลฯ ใด้นำจิตรอาและอ.ส.ม. .ทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ของยุง ใด้รนณรงค์กันทั้งอำเภอ ปจุบันโรคไข้เลือดออกกำลังเข้ามา ในช่วงต้นฤดูฝน

อ่านบทความนี้

ฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 2562 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ปาร์ค และศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านบทความนี้