สุรินทร์ :ชาวบ้านรวมกลุ่มยามว่างสร้างงาน สร้างอาชีพลดรายจ่ายในครัวเรือน

สุรินทร์ / เขวาสินรินทร์ / บ้านแร่ / หมู่ 10 บ้านอากลัว
สุรินทร์ :ชาวบ้านรวมกลุ่มยามว่างสร้างงาน สร้างอาชีพลดรายจ่ายในครัวเรือน
#รวมกลุ่มยามว่างสร้างงานสร้างอาชีพ กศน.ตำบลบึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การแปรรูปอาหาร ดำเนินการในหมู่ที่ 4 บ้านละเอาะ ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิต

บทความที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมปลูกพืชผักและสมุนไพรในโรงเรียน

โรงเรีบนสิริแก้วเจริญได้จัดโครงการทำสวนสมุนไพรและพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและชาวบ้าน

อ่านบทความนี้

งานเลี้ยงต้อนรับ

งานเลี้ยงต้อนรับ ริมชายหาด ครอบครัวสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) โดยมี นายธีรพงษ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม กล่าวต้อนรับคณะ และประธานเปิดงาน ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศ

อ่านบทความนี้

ชาวบ้านร่วมทำความดีถวายวันแม่

ชาวบ้านลำเชิงไกรช่วยกันทำความดีถวายแด่พระพันปี​หลวง​

อ่านบทความนี้