สุรินทร์: #ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ป้ายแดงโชว์ผลงาน

สุรินทร์ / เขวาสินรินทร์ / บ้านแร่ / หมู่ 10 บ้านอากลัว
สุรินทร์: #ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ป้ายแดงโชว์ผลงาน
#ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ป้ายแดงโชว์ผลงาน 8 สิงหาคม 2562บ้านตากูก หมู่ที่ 2 ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ นำโดยนายสมพรณ์ ขาวงาม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ส.อบต.กรรมการหมู่บ้าน.อ.ส.มและจิต อาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้ปฎิบัติงาน 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1.ร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำที่ชำรุดและถนนคอนกรีตที่พังมานานแล้ว กิจกรรมที่ 2.เมื่อเวลา 15.00น.ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายพร้อมฉีดพ่นหมอกควันเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมปลูกพืชผักและสมุนไพรในโรงเรียน

โรงเรีบนสิริแก้วเจริญได้จัดโครงการทำสวนสมุนไพรและพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและชาวบ้าน

อ่านบทความนี้

งานเลี้ยงต้อนรับ

งานเลี้ยงต้อนรับ ริมชายหาด ครอบครัวสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) โดยมี นายธีรพงษ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม กล่าวต้อนรับคณะ และประธานเปิดงาน ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศ

อ่านบทความนี้

ชาวบ้านร่วมทำความดีถวายวันแม่

ชาวบ้านลำเชิงไกรช่วยกันทำความดีถวายแด่พระพันปี​หลวง​

อ่านบทความนี้