สุรินทร์: #ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ป้ายแดงโชว์ผลงาน

สุรินทร์ / เขวาสินรินทร์ / บ้านแร่ / หมู่ 10 บ้านอากลัว
สุรินทร์: #ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ป้ายแดงโชว์ผลงาน
#ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ป้ายแดงโชว์ผลงาน 8 สิงหาคม 2562บ้านตากูก หมู่ที่ 2 ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ นำโดยนายสมพรณ์ ขาวงาม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ส.อบต.กรรมการหมู่บ้าน.อ.ส.มและจิต อาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้ปฎิบัติงาน 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1.ร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำที่ชำรุดและถนนคอนกรีตที่พังมานานแล้ว กิจกรรมที่ 2.เมื่อเวลา 15.00น.ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายพร้อมฉีดพ่นหมอกควันเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

12 ธันวาคม 2562 จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกัน ตัดหญ้าข้างทาง ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ที่ติดสายไฟฟ้า พัฒนาชุมชนให้ดูสะอาดเรียบร้อย และให้รถที่ผ่านไปผ่านมา ใช้ถนนได้อย่างสะดวก ตลอดถึงชาวบ้านในชุมชน ได้รับค

อ่านบทความนี้

อบรมตัดเย็บกระเป๋า

วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 โครงการอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋า โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งก

อ่านบทความนี้

เที่ยวสารคามทั้งปีไม่มีเบื่อ

บ้านดอนดู่ ม.9 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เป็นชุมชนเล็กๆ ที่ยังคงความเป็นอยู่แบบ วิถีชาวบ้านชนบทสมัยก่อน มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ สัมผัส วิธีการใช้ควายไถนา การนวดข้าว กา

อ่านบทความนี้