กิจกรรมยามเย็นของเยาวชนในชุมชนบ้านบูเก๊ะแมเราะ

นราธิวาส / แว้ง / โละจูด / หมู่ 1 นูโระ
กิจกรรมยามเย็นของเยาวชนในชุมชนบ้านบูเก๊ะแมเราะ
เยาวชนในพื้นที่ชุมชนบ้านบูเก๊ะแมเราะ เขตเชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 1 ตำบลโละจูด และ หมู่ที่ 5 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในเวลาว่างในช่วงเวลาตอนเย็น มาเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง อาทิเช่น กีฬาฟุตบอล เซปักตะกร้อ ฯลฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่เยาวชนในพื้นที่ให้ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศชาติสู่การพัฒนาในอนาคต

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่15 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ตกแต่งกิ่งไม้ใกล้บริเวณสายไฟ ทำความสะอาดรอบบริเวณหอประปาตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ เพื่อให้ดูสะอาดตา

อ่านบทความนี้

วันนี้ที่ลำดวน

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมด้วยช่วยกันกำจัดวัชพืช ทำความสะอาดลำห้วย ลำคลอง บ้านอำปึล ตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

อ่านบทความนี้

ผักปลอดสาร

ในสภาพสังคมปัจจุบันมีการใช้สารเคมีในการปลูกพืชผักสวนครัว ทำให้ผู้บริโภคเกิดโรคต่างๆได้ ชาวบ้านจึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงร่วมกันหันมาปลูกพืชผักปลอดสารไว้ทานเองและเหลือไว้จำหน่าย

อ่านบทความนี้