หน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 101

ร้อยเอ็ด / เกษตรวิสัย / ทุ่งทอง / หมู่ 5 โพนตูม
หน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 101
วันที่ 9 มกราคม 2563 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวอติพร อุตตะมะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ นาใจคง นางสาวอรพิน จารุจิตร เเละนายสันติ นามนาท เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนยางคำวิทยา ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้