เชิญเที่ยวม่อนแสนสุข อ.ปง จ.พะเยา

พะเยา / ปง / ออย / หมู่ 1 ดอนเงิน
เชิญเที่ยวม่อนแสนสุข อ.ปง จ.พะเยา
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนันตำบลนาปรัง ผู้ใหญ่บ้านบ้านแสนสุข ร่วมกัน แถลงข่าวเปิดการท่องเที่ยวม่อนแสนสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องที่ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและเป็นการพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ม่อนแสนสุข ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปงประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทะเลหมอก 360 องศา ได้นานถึง 3 ชั่วโมง (05.00 น. – 08.00 น.) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ทิศเหนือชมทิวทัศน์ยอดดอยภูลังกา ทิศใต้ชมทิวทัศน์ดอยภูนาง ทิศตะวันออกชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยผาช้าง-ผาวัว และทิศตะวันตกชมพระอาทิตย์ตกดินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ การเดินทางสะดวก เริ่มต้นจากสามแยกแสนสุขไปตามถนนสายปง – เชียงคำ ประมาณ 150 เมตร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนดินลูกรังอีก 3 กิโลเมตรถึงม่อนแสนสุข ทั้งนี้ ม่อนแสนสุขจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมทะเลหมอกได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

12 ธันวาคม 2562 จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกัน ตัดหญ้าข้างทาง ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ที่ติดสายไฟฟ้า พัฒนาชุมชนให้ดูสะอาดเรียบร้อย และให้รถที่ผ่านไปผ่านมา ใช้ถนนได้อย่างสะดวก ตลอดถึงชาวบ้านในชุมชน ได้รับค

อ่านบทความนี้

อบรมตัดเย็บกระเป๋า

วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 โครงการอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋า โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งก

อ่านบทความนี้

เที่ยวสารคามทั้งปีไม่มีเบื่อ

บ้านดอนดู่ ม.9 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เป็นชุมชนเล็กๆ ที่ยังคงความเป็นอยู่แบบ วิถีชาวบ้านชนบทสมัยก่อน มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ สัมผัส วิธีการใช้ควายไถนา การนวดข้าว กา

อ่านบทความนี้