วันนี้ที่วังสามหมอ อุดรธานี

อุดรธานี / วังสามหมอ / วังสามหมอ / หมู่ 12 สมนรินทร์
วันนี้ที่วังสามหมอ อุดรธานี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ปฏิบัติงานดังนี้ เวลา 09.00 น. ประธานในพิธีเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี โดยมีกรมชลประทาน หัวหน้าส่วนราชการชจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ เวลา 15.30 น. นำขบวนแห่องค์มหากฐิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ อำเภอวังสามหมอ เวลา 17.00 น. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์ฉลององค์กฐินอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปลูกผักสวนครัวไว้ทำอาหารรัปประทานเองภายในครัวเรือน

ชาวบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเรือ ปลูกผักสวนครัวไว้ทำอาหารรับประทานเองภายในครัวเรือน เพื่อประหยัดรายจ่ายให้แก่ครอบครัว

อ่านบทความนี้

จิตอาสาพัฒนา รพ.สต.

วันที่ 21 พ.ย. 2562 ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ร่วมใจ จิตอาสาพัฒนา รพ.สต.บ้านวังแรต ทำความสะอาดถางหญ้าและต้นไม้ที่ขึ้นรกทึบบริเวณทางเลี้ยวทางเข้า

อ่านบทความนี้

โครงการทดสอบสมรรถนะ​ อสม. ดูแล​ผู้​ป่วย​ติด​บ้าน​ติด​เตียง​และ​ผู้สูงอายุ​ที่​อ​ยุ่ใน​ภาวะ​พึ่ง​พิง​

อสม​. ตำบล​โคกสูง​ได้​เข้าร่วม​สอบ​สมรรถนะ​การประเมิน ​อ​สม.ใน​การ​ดูแล​ผู้ป่วย​​ติด​เตียง​และ​ผู้สูงอายุ​ที่​อ​ยู่ใน​ภาวะ​พึ่งพิง​ที่​เทศบาล​ป​รุ​ใหญ่​เมื่อ​วัน​พุธ​ที่ผ่านมา​เพื่อทดสอบความรู้​ความสา

อ่านบทความนี้