กลุ่มผลไม้ลอยแก้วบ้านทุ่งเคียน

หมู่ 13 ทุ่งเคียน.โคกม่วง.จังหวัด.พัทลุง
กลุ่มผลไม้ลอยแก้วบ้านทุ่งเคียน
เป็นการรวมของแม่บ้าน ใช้เวลาว่างจากการทำงานหลักคือการกรีดยาง มาหารายได้เสริมด้วยการรวมกลุ่มทำผลไม้ลอยแก้ว