กล่องข้าวเหนียวเย็บมือ...

หมู่ 12 คำน้อย.หนองหมี.จังหวัด.ยโสธร
กล่องข้าวเหนียวเย็บมือ...
งานฝีมือจากกลุ่มแม่บ้านของหมู่บ้านเล็กฯ ที่สร้างจากไหลที่นำมาทำเสื่อปูนั่ง..แล้วดัดแปลงมาทำกล่องข้าวเหนียวใช้เองในครัวเรือน จนพัฒนาฝีมือจนสมาชิคบางคนสามารถทำแล้วนำไปจำหน่ายจนเป็นรายได้เสริมของครอบครัว...

รูปภาพเพิ่มเติม