กล้วยฉาบ กรอบอร่อย
สินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้าน บ้านนิคม ม.9 สด กรอบ อร่อย มี 2 รสชาติ หวาน และเค็ม จุดเด่นคือ กล้วยฉาบ บางและกรอบ รับประทานเป็นของทานเล่นได้อร่อย เพลิดเพลินใจ

รูปภาพเพิ่มเติม