น้ำผึ้งเดือนห้า/สินค้าชุมชนโต๊ะชุดไม้พื้นบ้าน

หมู่ 11 ม่วง.บ้านเหล่า.จังหวัด.พะเยา
น้ำผึ้งเดือนห้า/สินค้าชุมชนโต๊ะชุดไม้พื้นบ้าน
น้ำผึ้งเดือนห้าใกล้จะออกแล้วครับของแท้จากชุมชนบ้านดงอินตา ม.11ท่านใด้สนใจติดต่อได้ครับ 0932909434 ราคา350บาท/ขวดมีจำนวนจำกัดสามารถสั่งจองได้เลย

รูปภาพเพิ่มเติม