กรุณารอสักครู่...
Close

สร้างการรับรู้สำหรับการใช้งานจาก โครงข่ายเน็ตประชารัฐ

landing-banner8-m
วันที่: 1 ธันวาคม 2560

เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ" เพื่อสร้างการรับรู้สำหรับการใช้งานจากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยผู้อบรมจะได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ได้แก่   

  • การเชื่อมต่อเน็ตประชารัฐ
  • อินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Smart Sign On)
  • พื้นฐานการใช้งานอินเทอร์เน็ต (อีเมล์, วีดีโอ, การสืบค้นข้อมูลทั่วโลก)
  • การเข้าใจดิจิทัล
  • การค้าออนไลน์ในชุมชน
  • ภูมิปัญญา 4.0 กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • สุขภาพ 4.0 กับ Application ส่งเสริมสุขภาพที่ดี
  • เกษตรกร 4.0 กับ Application ส่งเสริมการผลิต
  • ภาครัฐ 4.0 กับการบริการประชาชน
  • วิธีการแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์ และการเชื่อมต่อ


         สมัครเรียน        ดาวโหลดเอกสาร