กรุณารอสักครู่...
Close

DBD e-Service แอปฯ ตรวจสอบนิติบุคคล

DBD-Service-THB

ความเป็นจริงของการใช้ชีวิตของแต่ละคน หลังจากผ่านช่วงเติบโตในวัยเรียนเข้าสู่วัยทำงานนั้น หลายคนก็จะมีเป้าหมายและทิศทางการทำงานในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น การประกอบธุรกิจส่วนตัว การทำงานในบริษัท ทำงานภาครัฐ หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อนำรายได้มาใช้ในการดำรงชีวิต แต่ด้วยความที่เทคโนโลยีก้าวล้ำไปมาก ทำให้คนในยุคใหม่จะสามารถมีทางเลือกในด้านการทำงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจมากขึ้นเพื่อสร้างแต้มต่อให้กับตนเอง

ทำให้ปัจจุบัน แอปพลิเคชันจำนวนมากได้ถูกริเริ่มและพัฒนาให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การใช้งานของคนยุคดิจิทัล รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเพื่อให้ก่อเกิดเป็นความแข็งแรงของประเทศอย่างเสมอภาคในยุค 4.0 ที่ทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลเดียวกันได้ไม่ว่าจะเป็นคนในเมืองหรือคนในพื้นที่ห่างไกลที่จะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยโครงการเน็ตประชารัฐที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่าย ซึ่งครั้งนี้ เน็ตประชารัฐ จะมาแนะนำ Apps เพื่อคนทำงานและธุรกิจ ให้คนทุกเพศ ทุกวัย และพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียม

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้กระจายไปสู่ตามเมืองต่าง ๆ และต่างจังหวัดมากขึ้นจากความเจริญเติบโตด้านเทคโนโลยี และด้วยแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมและผลักดันให้คนไทยท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น จึงทำให้เกิดแอปพลิเคชันที่เหมาะสำหรับคนทำงาน และคนที่ทำธุรกิจอย่าง DBD e-Service ขึ้นมา เพื่อรองรับความเติบโตไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศไทย

แนวคิดดังกล่าวริเริ่มและพัฒนาโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการผลักดันคนไทยในแต่ละท้องถิ่นสามารถมีรายได้จากธุรกิจหรือการทำงานของตน โดยได้สร้างแอปพลิเคชันมาช่วยกำหนดและเสริมมาตรฐานให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคธุรกิจดิจิทัล โดยที่ทุกคนที่ทำธุรกิจสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล หรือรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ จากสมาคมหอการค้าเพื่อช่วยผลักดันในด้านเศรษฐกิจออนไลน์ของประเทศให้ได้รับความน่าเชื่อถือ เพียงผ่านขั้นตอน ดังนี้ 


  1. เริ่มแรกผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนี้ที่ช่องสืบค้นด้วยการพิมพ์คำว่า "dbd e service" เมื่อค้นหาแอปพลิเคชันพบ ก็ให้ทำการดาวน์โหลด
  2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าหลัก โดยมีแถบเมนู 4 เมนูด้านล่าง ประกอบด้วย ตรวจค้นข้อมูล ข่าวสาร ติดต่อกรม และสถานที่ให้บริการ
  3. การใช้เมนูตรวจค้นข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถตรวจค้นข้อมูลทั้งข้อมูลนิติบุคคล / งบการเงิน หรือข้อมูลสมาคมการค้า / หอการค้า รวมถึงข้อมูลร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของธุรกิจที่ดำเนินกิจการ โดยตรวจเช็กได้ผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยการคลิกเข้าเมนูย่อยเหล่านี้ และกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก หรือชื่อนิติบุคคลนั้น ๆ ในช่องค้นหา เมื่อกรอกเสร็จสิ้น ผู้ใช้งานจะต้องสไลด์หน้าจอไปทางขวามือตามลูกศรเพื่อปลดล็อกไปสู่การเช็กข้อมูลเหล่านั้น เพื่อยืนยันการดำเนินกิจการ
  4. ส่วนเมนูข่าวสาร กรมพัฒนาธุรกิจจะนำข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมถึงประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมาให้ความรู้กับผู้ใช้งานได้เรียนรู้ในการดำเนินกิจการ เพื่อสร้างความเข้าใจจากประกาศที่ตรงกัน
  5. ขณะที่เมนูติดต่อกรม และสถานที่ให้บริการจะเป็นการบอกหมายเลขติดต่อโดยตรงไปสู่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสอบถาม รวมถึงสืบค้นจุดให้บริการในภาคธุรกิจประจำภูมิภาคต่าง ๆ ด้วย 

DBD-Service-P2


จะเห็นได้ว่า แอปพลิเคชัน DBD e-Service นอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจในภาคธุรกิจในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นการรวบรวมและผลักดันให้วงการธุรกิจไทยได้ก้าวเข้าสู่ในยุคออนไลน์มากขึ้นตามกระแสโลก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับภาครวมของเศรษฐกิจไทยได้ก้าวไกลในยุคดิจิทัลด้วย ทั้งนี้แอปพลิเคชัน DBD e-Service สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ในระบบ iOS และ Android


สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการสำคัญที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าหมู่บ้านที่ห่างไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้งานไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินชีวิต การดำเนินธุรกิจ รวมถึงการทำงาน เพื่อผลักดันให้ทุกคนสามารถช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่ยุค 4.0 ได้อย่างทัดเทียม