กรุณารอสักครู่...
Close

DIP Thailand ความรู้อุตสาหกรรม

DIP-Thai
วันที่: 7 กันยายน 2560

การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละราย นอกจากความจำเป็นที่จะต้องศึกษาปัจจัยต่างๆ ในด้านธุรกิจของตนเองแล้ว ภาคส่วนอื่นๆ ก็นับเป็นส่วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยเฉพาะการศึกษาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ตนเองดำเนินกิจการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงภาพรวมของประเทศไทย หรือแม้แต่โลกว่าได้เดินไปในทิศทางใดแล้ว จึงทำให้คนทำธุรกิจไม่สามารถมองข้ามการศึกษาหาความรู้ด้านนี้เพิ่มเติม


ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้อุตสาหกรรมไทยก้าวไปสู่ระดับสากล จึงทำให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ผลักดันแนวคิดการนำเสนอข้อมูลความรู้ไปสู่ประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำเทคโนโลยีมาตอบสนองผ่านแอปพลิเคชัน DIP Thailand ที่รวบรวมสาระความรู้ในชื่อ “อุตสาหกรรมสาร” มาเพื่อให้คนไทยได้ศึกษาถึงทิศทางของภาคอุตสาหกรรมไทย ผ่านการรวบรวมเป็นวารสารอุตสาหกรรมออนไลน์ให้ทุกคนได้เข้าถึงง่ายในการใช้งาน ผ่านขั้นตอนด้วยโทรศัพท์มืออันแสนสะดวกสบาย


  1. เริ่มแรกผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนี้ที่ช่องสืบค้นด้วยการพิมพ์คำว่า DIP Thailand เมื่อเจอแอปพลิเคชัน ก็ให้ทำการ ดาวน์โหลด
  2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าหลักของ “อุตสาหกรรมสาร” โดยมีวารสารออนไลน์ที่รวบรวมแหล่งความรู้อัพเดททุก 2 เดือนนำเสนออยู่บนหน้าจอ
  3. การใช้งานนั้น ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกไปที่วารสารบนแอปพลิเคชัน โดยที่ระบบจะมีขึ้นโชว์ภาพรายละเอียดภายในเล่มของวารสารเล่มนั้นผ่านหน้าจอ พร้อมคำว่า Free เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเล่มที่ต้องการ
  4. จากนั้น ระบบจะทำการดาวน์โหลดวารสารอุตสาหกรรมให้ผู้ใช้งานได้อ่านฟรี เพื่อศึกษาหาความรู้ด้านอุตสาหกรรม ซึ่งภายในเล่มจะมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงคนทำงานมากมายด้วย

จะเห็นได้ว่า แอปพลิเคชัน DIP Thailand นอกจากจะเป็นการนำเสนอข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมแล้วสามารถดาวน์โหลดสาระความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้แบบไม่เสียเงิน รูปแบบ อุตสาหกรรมสารที่ต้องการนำเสนอสาระไปถึงคนอ่านก็เป็นเรื่องสำคัญ จากเดิมที่เคยนำเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ก็สามารถย่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านโลกออนไลน์ เพื่อช่วยเสริมและแบ่งปันคลังความรู้ให้อุตสาหกรรมไทยได้เจริญตามเทคโนโลยีสมัยใหม่

dipthailand_app


ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน DIP Thailand สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ในระบบ iOS


สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการสำคัญที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าหมู่บ้านที่ห่างไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้งานไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินชีวิต การดำเนินธุรกิจ รวมถึงการทำงาน เพื่อผลักดันให้ทุกคนสามารถช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่ยุค 4.0 ได้อย่างทัดเทียม