กรุณารอสักครู่...
Close

Smart Labour2 ครอบคลุมเรื่องแรงงาน

Smart-Labour2-THB
วันที่: 21 กันยายน 2560

หลังจากสำนักงานปลัด กระทรวงแรงงาน ได้ริเริ่มให้เกิดการเข้าถึงแหล่งการหางานและความรู้ด้านแรงงานแก่คนหมู่มากในการนำเสนอโอกาสงานด้วยการสร้างแอปพลิเคชัน Smart Labour เพื่อรองรับคนในวัยทำงานและได้มองเห็นถึงประโยชน์ รวมถึงการเข้าถึงต่าง ๆ จึงทำให้แอปพลิเคชันได้ถูกต่อยอดและพัฒนาให้เกิดความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่คนจะเข้าหาแหล่งงานและแหล่งความรู้ด้านแรงงานเพียงด้านเดียว แต่ในแอปพลิเคชัน Smart Labour2 ระบบได้ตอบสนองแนวคิดด้วยการให้โอกาสแก่ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการสามารถเข้ามาหาคนในระบบงานได้ด้วย


เนื่องด้วยการเข้าถึงแหล่งงานนั้น ผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการก็นับเป็นอีกส่วนที่จะทำให้เกิดการว่าจ้างแรงงานและนับเป็นการสร้างงานเข้าสู่ระบบมากขึ้น จึงทำให้ระบบได้เพิ่มเติมและสนองตอบในอีกมุมมองในการหาคนเพื่อเข้าร่วมงานด้วย โดยผ่านขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้


  1. เริ่มแรกผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนี้ที่ช่องสืบค้นด้วยการพิมพ์คำว่า “Smart Labour 2
  2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าหลักโดยมีเมนูหลักในแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย หางาน หาคน ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน การพัฒนาฝีมือแรงงาน และร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งในเมนูดังกล่าวได้ต่อยอดพัฒนามาจากแอปพลิเคชัน Smart Labour
  3. ในส่วนของเมนูที่เพิ่มเติมมาใน Smart Labour2 นั้นจะเป็นมุมของบริษัทในการหาคนเพื่อเข้าร่วมทำงาน โดยที่บริษัทผู้ประกาศจะต้องลงทะเบียนนายจ้างในระบบ พร้อมกับบันทึกตำแหน่งงานว่าง จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการหาคนทำงานที่มีอยู่ในระบบเพื่อคัดเลือกและบันทึกผลการคัดลอก หรือสมัครงานลงในระบบได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แหล่งงานในการเข้าถึงคน โดยมีหมวดหมู่งานในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ
  4. ส่วนในเมนูตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนนั้น ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าไปดูบันทึกข้อมูลการประกันตนเพิ่มเติม รวมถึงเงินสมทบได้ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้ จากเดิมที่นำเสนอด้านเงินสะสมชราภาพเท่านั้น 

smart -labor2-1


ทั้งนี้ Smart Labour 2 จึงนับเป็นอีกแอปพลิเคชันที่จะช่วยกระตุ้นโอกาสงานต่าง ๆ ในประเทศไทยให้เกิดการว่าจ้างมากขึ้น รวมถึงการเข้าถึงทั้งในมุมของคนหางาน และบริษัทที่ต้องการหาคนให้มาพบเจอกันในแอปพลิเคชันเดียว ซึ่งจะช่วยทำให้การทำงานได้พัฒนาให้เกิดเป็นคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไปภายใต้การเข้าถึงที่เข้าใจตรงกัน

แอปพลิเคชัน Smart Labour 2 สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ในระบบ iOS และ Android


สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการสำคัญที่รัฐสนับสนุนงบประมาณในการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าหมู่บ้านที่ห่างไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้งานไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินชีวิต การดำเนินธุรกิจ รวมถึงการทำงาน เพื่อผลักดันให้ทุกคนสามารถช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่ยุค 4.0 ได้อย่างทัดเทียม