กรุณารอสักครู่...
Close

สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล

Internet เบื้องต้น
วันที่: 7 กันยายน 2560
ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตนั้นถูกใช้กันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายด้านทั้งช่วยในเรื่องของการค้นหาความรู้ การติดตามข่าวสาร หรือแม้กระทั่งช่วยในเรื่องของการค้าขาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง อีกทั้งการใช้อินเตอร์เน็ตก็ยังสามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่านคอมพิวเตอร์ และมือถือ

เนื้อหาในหัวข้อนี้จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อได้เรียนรู้ตั้งแต่ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต ลักษณะการใช้งาน รวมทั้งสอนการใช้งานเพื่อค้นหาข้อมูลอย่างง่ายได้ โดยผู้เรียนรู้สามารถเข้าสู่เนื้อหา และเลือกเรียนรู้บทเรียนต่างๆได้จาก TOT Academy