กรุณารอสักครู่...
Close
คำถาม
เน็ตประชารัฐ
ระยะที่สามารถรับสัญญาณ Wi-fi ของเน็ตประชารัฐได้
เน็ตประชารัฐ
คำตอบ

หากบ้านของประชาชนอยู่ในข่ายสัญญาณ จะสามารถ Login เข้าใช้งานได้ ซึ่งระยะครอบคลุมกรณีอยู่ภายในอาคารอยู่ที่ประมาณ 20 เมตร กรณีเป็นที่โล่งแจ้ง ระยะครอบคลุมประมาณ 50 เมตร ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่นำมาใช้งาน ทั้งนี้ ระยะทางที่ไกลขึ้นจะมีผลกับความเร็วที่เชื่อมต่อด้วย