กรุณารอสักครู่...
Close
คำถาม
เน็ตประชารัฐ
กรณีไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถรับรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานเน็ตประชารัฐได้ที่ใด
เน็ตประชารัฐ
คำตอบ

สามารถสอบถามรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานเน็ตประชารัฐ ได้ที่หมายเลข 1111 กด 88 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย