กรุณารอสักครู่...
Close
คำถาม
เน็ตประชารัฐ
ช่องทางในการแจ้งปัญหาการใช้งานโครงการเน็ตประชารัฐคือช่องทางใด
เน็ตประชารัฐ
คำตอบ

กรณีที่มีปัญหาในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของโครงการเน็ตประชารัฐ สามารถแจ้งโดยตรงที่หมายเลข 1111 กด 88 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย