กรุณารอสักครู่...
Close

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที ตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือ “เน็ตประชารัฐ”

wungnumdum3
วันที่: 16 กรกฎาคม 2560

เร็วๆ นี้ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที พร้อมผู้บริหารระดับสูง บมจ.ทีโอที เดินทางตรวจเยี่ยมการติดตั้งขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงและติดตามการใช้งานบริการ "Wi-Fi เพื่อประชาชน" ตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือ "เน็ตประชารัฐ" ที่หมู่บ้านวังน้ำดำ อ.บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 24,700 หมู่บ้าน ที่ ทีโอที ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ดำเนินการแทน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการภาครัฐ เพื่อกระจายทรัพยากร และโอกาสที่เท่าถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที พร้อมผู้บริหารระดับสูง บมจ.ทีโอที เดินทางตรวจเยี่ยมการติดตั้งขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงและติดตามการใช้งานบริการ "Wi-Fi เพื่อประชาชน"
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที พร้อมผู้บริหารระดับสูง บมจ.ทีโอที เดินทางตรวจเยี่ยมการติดตั้งขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงและติดตามการใช้งานบริการ "Wi-Fi เพื่อประชาชน"
แกลลอรี่
ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง