กรุณารอสักครู่...
Close

“ปลัดดีอี” เดินหน้าเน็ตหมู่บ้านเต็มสูบ

news02_01
วันที่: 25 พฤษภาคม 2559

นางวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ หรืออินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน ว่า ขณะนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรักษาการ รมว.ดีอี ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 2 ชุด เพื่อให้การดำเนินการโครงการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านตามนโยบายรัฐบาลในโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความชัดเจนภายในเดือน ธ.ค.นี้ โดยคณะทำงาน 2 ชุด ประกอบด้วย 1.คณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการโครงการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน ที่มีปลัดกระทรวงดีอีเป็นประธาน 2.คณะทำงานกำกับและติดตามการดำเนินการโครงการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน ที่มี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดีอี เป็นประธาน


“การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันในการดำเนินการโครงการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน ระหว่างกระทรวงดีอีกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดำเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านจำนวน 24,700 หมู่บ้าน ตามมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ดดีอี) ที่มีนายกรัฐมนตรีนั้น ขณะนี้กระทรวงดีอีอยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานประมาณ กรมบัญชีกลาง ว่าจะมีวิธีการดำเนินการในรูปแบบใด เพราะทั้งกระทรวงดีอี และทีโอที ไม่เคยใช้วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันมาก่อน ทำให้ต้องศึกษากฎระเบียบให้ชัดเจน และต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติต่อไป”


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านนั้น เมื่อเดือน ม.ค. 59 คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้อนุมัติงบจำนวน 20,000 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี.

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์