กรุณารอสักครู่...
Close

รู้สิทธิ ชีวิตมีคุณค่า ร่วมใจประชาพัฒนาชาติ ตอน งบประมาณ หายไปไหน

Cover_Netpracharat_DE 16-3-2561
วันที่: 16 มีนาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ รู้สิทธิ ชีวิตมีคุณค่า ร่วมใจประชาพัฒนาชาติ ตอน "งบประมาณ หายไปไหน

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง