กรุณารอสักครู่...
Close

นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดใช้งานเน็ตประชารัฐทั่วประเทศ

170930-TSER
วันที่: 29 กันยายน 2560
ที่มา: สตูล

29 ก.ย.60 ที่ ม.ราชภัฏสงขลา วิทยาเขต จ.สตูล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดใช้งานเน็ตประชารัฐทั่วประเทศ มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล และนายมนต์ชัย หนูสง กจญ. แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมพิธี

โดยรัฐบาลได้ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อสร้างความเข้มแข็ง สร้างโอกาส สร้างรายได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์ทางการศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุข และสังคม เพื่อก้าวไปสู่โมเดลใหม่ประเทศไทย 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แกลลอรี่
ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง