กรุณารอสักครู่...
Close

รองปลัดดีอี-ผู้บริหารทีโอที ตรวจความคืบหน้าโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี

170904-tser
วันที่: 4 กันยายน 2560

ระหว่างวันที่ 2 - 4 ก.ย. 60 น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงในภาคกลาง โดยมีผู้บริหาร ทีโอที และพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับและนำคณะตรวจความคืบหน้าการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งในวันนี้ 2 ก.ย. 60 ได้ลงพื้นที่ บ้านสระบัวก่ำ อ.ด่านช้าง, บ้านสระเตย ม.1 อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โดย รองปลัดฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ชุมชนและประชาชนจะได้รับจากโครงการเน็ตประชารัฐ ทั้งนี้ ผู้นำชุมชน และประชาชน ได้แสดงความยินดีและข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะโครงการฯ

แกลลอรี่